Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
  Menu przedmiotowe
   Nabór do pracy
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Data publikacji: 07.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.01.1970
Symbol dokumentu: Ogłoszenie
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

                                         OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY UDANIN – GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

    o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Udanin, który odbędzie się w okresie

   od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.,

według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00.

 

 Na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłaszam nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Udanin.

 

I. WYMAGANIA

1.       osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

2.       co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest, aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),

3.       znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

4.       praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

5.       komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

6.       dyspozycyjność (nie zaleca się aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),

7.       obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

8.       zamieszkanie na terenie Gminy Udanin.

 

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – DYSPOZYCYJNOŚĆ RACHMISTRZÓW

1.       od  lutego  2011 r. - szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia: 3 dni
zakończonego egzaminem,

2.       1 – 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy,

3.       6 - 7 kwietnia - odprawa przedspisowa,

4.       1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. - spis powszechny,

5.       15 - 16 kwietnia 2011 r. - spis osób bezdomnych.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniami typu hand-held, wyposażonymi w specjalnie opracowaną aplikację formularzową.

Uwaga!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu końcowego szkolenia.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności na terenie Gminy Udanin wynosi 3 osoby.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

· od 7 grudnia 2010 r. do 15 grudnia 2010 r.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

· imienia i nazwiska,

· adresu zamieszkania,

· telefonu, adresu e-mail,

· daty urodzenia,

· miejsca zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,

· w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,

· w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2.       dokument poświadczający wykształcenie,

3.       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Udanin

Udanin 26

55-340 Udanin

Sekretariat

 

VI. Kontakt

Informacja na temat Spisu Powszechnego

* Bożena Kaczmarek

tel. 76/ 744-28-76

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem: „ Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011” .Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Załączniki

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.pdf
(43.29 KB)

Oświadczenie o niekaralności
  oświadczenie o niekaralności.pdf
(20.69 KB)

Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
  Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.pdf
(50.97 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

 Rejestr zmian dokumentu
31.12.2010 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)