Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Finanse gminy /  Podatki i opłaty lokalne
Tytuł dokumentu Podatek leśny osoby fizyczne
Data publikacji 06.06.2008
Data na dokumencie/utworzenia 06.06.2008
Symbol dokumentu
Typ dokumentu informacja

   


INFORMACJA PODATKOWA
URZĄD GMINY UDANIN

tel. 076 8709 222, fax 076 8709 242
e-mail: ug@udanin.pl
Podatek leśny - osoby fizyczne


Wymagane dokumenty:

1. InformacjaIL-1 o lasach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia
nabycia lub zbycia lasu (Wzór informacji określa
Uchwała Nr XXII/69/04 Rady Gminy w Udaninie z dnia 9 listopada 2004 ).

 

2. Do wglądu:

 • akt notarialny

 • wypis z rejestru gruntów

 •  

  Opłaty:

 • Nie pobiera się

Terminy płatności podatku:

 • Po otrzymaniu decyzji płatność w ratach w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Terminy załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Finansowy- Wymiaru Podatków, pok. nr 6-7, tel. 076 8709 222 wew. 133- insp. Maria Wołk

Tryb odwoławczy:

 • Przysługuje w przypadku wystawienia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy.

Dodatkowe informacje:

  W przypadku wystąpienia w trakcie roku takich okoliczności, jak zakup lub sprzedaż lasu, osoby fiz. są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni w celu opodatkowania podatkiem leśnym.

 • Po złożeniu informacji przez posiadacza lasu, Wójt Gminy wszczyna z urzędu postępowanie w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

 • Jeżeli posiadacz lasu nie wnosi zastrzeżeń do sprawy, wówczas Wójt Gminy decyzją ustala wysokość należnego podatku leśnego na dany rok oraz terminy jego płatności.

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym  (Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60)

  Uchwała Rady Gminy w Udaninie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.


Zapraszamy codziennie od godz.7.00-15.00, wtorki od 8.00-16.00
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Maria Wołk

Rejestr zmian dokumentu
06.06.2008    Utworzenie dokumentu. (Maria Wołk)