Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Rejestr działalności regulowanej /  Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Tytuł dokumentu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Data publikacji 26.04.2012
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stała się działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wójt Gminy Udanin od tego dnia nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a jedynie prowadzi rejestr, do którego wpisuje zainteresowanego przedsiębiorcę po złożeniu przez niego odpowiedniego wniosku.

Podmioty posiadające zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, wydane przed wejściem w życie opisywanych zmian, mogą wykonywać swoją działalność bez konieczności dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2012 r. Ponadto w przypadku złożenia przez ww podmioty wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej są zwolnione z opłaty skarbowej za dokonanie tego wpisu przez organ.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostanie zamieszony w przypadku dokonania pierwszwego wpisu i będzie na bieżąco aktualizowany.

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z załącznikiem publikujemy poniżej.

Załączniki
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINA UDANIN 2012 R.   RDR.doc (44.5 KB)
Oświadczenie   oswiadczenie odpady[1].doc (23.5 KB)
Wniosek o zmianę wpisu   wniosek o zmiane do wpisu[1].doc (50.5 KB)
Wniosek o wpis   wniosek o wpis do rejestru dzilalnosci gospodarczej[1].doc (53 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Piotr Łabędzki

Rejestr zmian dokumentu
30.05.2012    Edycja dokumentu (Barbara Mazur)
23.05.2012    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
23.05.2012    Edycja dokumentu (Barbara Mazur)
23.05.2012    Edycja dokumentu (Barbara Mazur)
23.05.2012    Dodano załącznik "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINA UDANIN 2012 R." (Barbara Mazur)
23.05.2012    Usunięto załącznik Rejestr (Barbara Mazur)
26.04.2012    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
26.04.2012    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
26.04.2012    Dodano załącznik "Rejestr" (Piotr Łabędzki)
26.04.2012    Dodano załącznik "Wniosek o wpis" (Piotr Łabędzki)
26.04.2012    Dodano załącznik "Wniosek o zmianę wpisu" (Piotr Łabędzki)
26.04.2012    Dodano załącznik "Oświadczenie" (Piotr Łabędzki)
26.04.2012    Utworzenie dokumentu. (Piotr Łabędzki)