Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Prawo lokalne / Zarządzenia Wójta /  2012
Tytuł dokumentu Zarządzenie nr 0050/66/2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie cennika na usługi świadczone przez Gminę Udanin, Referat Gospodarki Komunalnej.
Data publikacji 10.12.2012
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie Wójta Gminy Udanin

 

Zarządzenie nr 0050/66/2012

Wójta Gminy Udanin

z dnia 26 listopada 2012 r.

 

 

w sprawie cennika na usługi świadczone przez Gminę Udanin, Referat Gospodarki Komunalnej.

 

 

       Na podstawie art.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu             w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858                           z późniejszymi zmianami ), oraz kalkulacjami wynajmu sprzętu stanowiącego własność Gminy Udanin, zarządzam co następuje :

§ 1

 

         Wprowadza się opłaty za usługi wykonywane przez Gminę Udanin, Referat Gospodarki

 Komunalnej .

§ 2

 

            Cennik o którym mowa w § 1 stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 0151/58/2009 Wójta Gminy Udanin z dnia 30 grudnia 2009 r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2012 roku.Załączniki
Cennik usług świadczonych przez Gminę Udanin, Referat Gospodarki Komunalnej   Cenniki_usługi_2012.doc (51 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
10.12.2012    Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)