Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2013 rok
Data publikacji 04.01.2013
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu OS
Typ dokumentu informacja

 

Załączniki
Karta Nr 38)2013   Karta Nr 38)2013 - Zawiadomieni - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi Konary - Dębki.doc (40 KB)
Karta Nr 37)2013   Karta Nr 37)2013 - Wniosek -Przebudowa drogi Konary - Dębki.doc (39.5 KB)
Karta Nr 36/2013 - Postanowienie Wójta Gminy Nr OS. 7624-2/08/09/2013   Karta nr 36)2013 - Postanowienie Nr OS. 7624-2)08)09.2013.doc (46 KB)
Karta Nr 35- Wniosek EWG Udanin o wydanie postanowienia stwierdzajacego etapowaniie przedsięwzięcia oraz, że nie zmianiły się warunki środowiskowe.   Karta nr 35)2013 wnhiosek o etapowości i braku zmian warunków środ,.doc (45.5 KB)
Karta Nr 34/2013 - Obwieszczenia o wydanej decyzji Nr OS. 6220.4.D.2013   karta nr 34)20131- obwieszczenie o wydanej decyzji.doc (45.5 KB)
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania OOŚ - Przebudowa oczyszczalni Piekary   karta nr 33)2013 - Decyzja środowiskaowa - Przebudowa oczyszczalni Piekary1.doc (45.5 KB)
Karta Nr 32/2013 - Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania dla Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary   karta nr32)2013 Postanowienie -Przebudowa oczyszczalni Piekary.doc (46 KB)
Karta Nr 31/2013 - Obwieszczenie-zawiaomienie o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla "Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary"   Karta nr 31)2013 - Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postepowania - Decyzja środow. Przebudowa oczyszczalni ścieków.doc (45 KB)
Karta Nr 30/2013 - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla "Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary"   Karta Nr 30)2013 Wniosek o wydabnie dezycji środowiskowej - Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary.doc (44.5 KB)
Karta nr 17 B   Karta Nr 17 B - obwieszczenie o wydanej decyzji PSZOK Udanin1.doc (43.5 KB)
Karta nr 17 A   Karta nr 17 A - decyzja PSZOK Udanin.doc (43.5 KB)
Karta Nr 29/2013   Karta nr 29)2013 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby OOŚ - przebudowa drogi Ujazd G. - Jarostów.doc (45 KB)
Karta Nr 28/2013   Karta Nr 28)2013 - Decyzja o braku potrzeby OOŚ - Droga Ujazd Górny - Jarostów.doc (45.5 KB)
Karta Nr 27/2013   Karta Nr 27)2013 - Postanowienie Wójya Gminy Udanin.doc (44 KB)
Karta Nr 26 - Decyzja środowiskowa - Rekultywacja składowiska Jarosław   Karta Nr 26)2013.doc (44.5 KB)
karta Nr 25/2013 - Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Udanin II wraz z infrastrukturą towarzyszącą   Karta nr 25)2013 - Raport o oddzialywaniu przedsięwziećia - Udanin II wraz z infrastrukturą tyowarzyszącą.doc (44.5 KB)
Karta nr 24 - Postanowienie - stwierdzenie braku potrzeby przeproeasdzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   karta nr 24.doc (43 KB)
Karta Nr 23/2013 - obwieszczenie - Przebudowa drogi powiatowej Ujazd Górny - Jarostów.   Karta nr 23)2013.doc (44 KB)
Karta Nr 22/2013- Obwieszczenie Rekultywacja składowiska w Jarosławiu   Karta nr 22)2013.doc (43.5 KB)
Karta nr 21/2013 - Wniosek - Przebudowa drogi powiatowej Ujazd Górny - Jarostów   Karta nr 21)2013.doc (44.5 KB)
Katrta Nr 20/2013 - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jarosławiu   Karta Nr 20) 2013.doc (44 KB)
Karta Nr 19/2013 - Obwieszczeni o wydanym postanowieniu dot. podjęcia zawieszonego postępowania aministracyjnego Udanin II   Karta nr 19)2013 - obwieszczenie o wydanum postanowiweniu Udanin II.doc (44.5 KB)
Karta Nr 18/2013 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego post. "Udanin II"   Karta Nr 18)2013 - Postanowienie o podjęciu zawieszobnego postęp..doc (44.5 KB)
Karta Nr 17/2013 - Postanowienie o braku potrzeby OOŚ dla PSWZOK Udanin   Karta Nr 17 postanowienie PSZOK Udanin.doc (44.5 KB)
Karta nr 16)2013- Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew   Karta nr 16)2013- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew.docx (16.37 KB)
Karta nr 15)2013-Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew   Karta nr 15)2013- Wniosek o usuniecie drzewa.docx (16.4 KB)
Karta nr 14)2013- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew   Karta nr 14)2013- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.33 KB)
KaRTA nR 13/2013 Obwieszczenie dot. wydanego Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy m   Karta Nr 13)2013 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu..doc (44 KB)
Karta nr 12/2013 - Postanowienie o zawieszeniu postęopowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 9 MW:   Karta Nr 12)2013 Postanowienie o zawieszeniu postępowania..doc (44.5 KB)
Karta nr 11)2013 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 11)2013 - decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew i krzewów.docx (16.64 KB)
Karta informacyjna nr 10/2013 - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - PSZOK Udanin   Karta nr 10)2013.doc (44 KB)
Karta nr 9)2013- Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 9)2013- Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.docx (16.41 KB)
Karta nr 8)2013-Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa   Karta nr 8- Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzewa.docx (16.33 KB)
Karta nr 7)2013- Wniosek o wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 7)2013 - Wniosek.docx (16.59 KB)
Karta nr 6)2013 Wniosek na wycinkę drzew   Karta nr 6)2013-Wniosek o wycinkę drzew.docx (16.3 KB)
Karta nr 5)2013 Decyzja na wycinkę drzew   Karta nr 5)2013- decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew.docx (16.18 KB)
Karta nr 4)2013- wniosek wycinka drzew   Karta nr 4)2013.docx (16.35 KB)
Karta nr 3)2013- Wniosek wycinka drzew   Karta nr 3)2013.docx (16.41 KB)
Karta nr 2)2013 Decyzja na wycinkę drzew   Karta nr 2)2013 Decyzja na wycinkę drzew.docx (15.88 KB)
Karta Nr 1/2013 - Wniosek wycinka drzew   Karta nr 1)2013 wycinka drzew.docx (16.69 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

Rejestr zmian dokumentu
30.12.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 38)2013" (Barbara Mazur)
30.12.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 37)2013" (Barbara Mazur)
23.12.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 36/2013 - Postanowienie Wójta Gminy Nr OS. 7624-2/08/09/2013" (Barbara Mazur)
23.12.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 35- Wniosek EWG Udanin o wydanie postanowienia stwierdzajacego etapowaniie przedsięwzięcia oraz, że nie zmianiły się warunki środowiskowe." (Barbara Mazur)
04.12.2013    Dodano załącznik "Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania OOŚ - Przebudowa oczyszczalni Piekary" (Barbara Mazur)
04.12.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 34/2013 - Obwieszczenia o wydanej decyzji Nr OS. 6220.4.D.2013" (Barbara Mazur)
04.12.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 32/2013 - Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania dla Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary" (Barbara Mazur)
29.10.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 31/2013 - Obwieszczenie-zawiaomienie o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla "Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary"" (Barbara Mazur)
29.10.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 30/2013 - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla "Przebudowa oczyszczalni ścieków Piekary"" (Barbara Mazur)
04.10.2013    Dodano załącznik "Karta nr 17 B" (Barbara Mazur)
04.10.2013    Dodano załącznik "Karta nr 17 A" (Barbara Mazur)
17.09.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 29/2013" (Barbara Mazur)
17.09.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 28/2013" (Barbara Mazur)
13.09.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 27/2013" (Barbara Mazur)
06.08.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 26 - Decyzja środowiskowa - Rekultywacja składowiska Jarosław" (Barbara Mazur)
05.08.2013    Dodano załącznik "karta Nr 25/2013 - Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Udanin II wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (Barbara Mazur)
26.07.2013    Dodano załącznik "Karta nr 24 - Postanowienie - stwierdzenie braku potrzeby przeproeasdzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia" (Barbara Mazur)
18.07.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 23/2013 - obwieszczenie - Przebudowa drogi powiatowej Ujazd Górny - Jarostów." (Barbara Mazur)
18.07.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 22/2013- Obwieszczenie Rekultywacja składowiska w Jarosławiu" (Barbara Mazur)
11.07.2013    Dodano załącznik "Karta nr 21/2013 - Wniosek - Przebudowa drogi powiatowej Ujazd Górny - Jarostów" (Barbara Mazur)
11.07.2013    Dodano załącznik "Katrta Nr 20/2013 - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jarosławiu" (Barbara Mazur)
28.05.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 19/2013 - Obwieszczeni o wydanym postanowieniu dot. podjęcia zawieszonego postępowania aministracyjnego Udanin II" (Barbara Mazur)
27.05.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 18/2013 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego post. "Udanin II"" (Barbara Mazur)
22.05.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 17/2013 - Postanowienie o braku potrzeby OOŚ dla PSWZOK Udanin" (Barbara Mazur)
07.05.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
07.05.2013    Dodano załącznik "Karta nr 16)2013- Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew" (Barbara Zemla)
18.04.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
18.04.2013    Usunięto załącznik Karta nr 15)2013-Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (Barbara Zemla)
18.04.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
18.04.2013    Dodano załącznik "Karta nr 15)2013-Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew" (Barbara Zemla)
18.04.2013    Dodano załącznik "Karta nr 15)2013-Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew" (Barbara Zemla)
15.04.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
15.04.2013    Dodano załącznik "Karta nr 14)2013- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew" (Barbara Zemla)
11.04.2013    Dodano załącznik "Karta nr 12/2013 - Postanowienie o zawieszeniu postęopowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 9 MW:" (Barbara Mazur)
11.04.2013    Dodano załącznik "KaRTA nR 13/2013 Obwieszczenie dot. wydanego Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy m" (Barbara Mazur)
09.04.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
09.04.2013    Dodano załącznik "Karta nr 11)2013 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów" (Barbara Zemla)
04.04.2013    Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 10/2013 - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - PSZOK Udanin" (Barbara Mazur)
03.04.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
03.04.2013    Dodano załącznik "Karta nr 9)2013- Decyzja zezwalajaca na wycinkę drzew i krzewów" (Barbara Zemla)
27.03.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
27.03.2013    Dodano załącznik "Karta nr 8)2013-Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa" (Barbara Zemla)
25.02.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
25.02.2013    Dodano załącznik "Karta nr 7)2013- Wniosek o wycinkę drzew i krzewów" (Barbara Zemla)
19.02.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
19.02.2013    Dodano załącznik "Karta nr 6)2013 Wniosek na wycinkę drzew" (Barbara Zemla)
19.02.2013    Dodano załącznik "Karta nr 5)2013 Decyzja na wycinkę drzew" (Barbara Zemla)
11.02.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
11.02.2013    Dodano załącznik "Karta nr 4)2013- wniosek wycinka drzew" (Barbara Zemla)
30.01.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
30.01.2013    Dodano załącznik "Karta nr 3)2013- Wniosek wycinka drzew" (Barbara Zemla)
24.01.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
24.01.2013    Dodano załącznik "Karta nr 2)2013 Decyzja na wycinkę drzew" (Barbara Zemla)
04.01.2013    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
04.01.2013    Dodano załącznik "Karta Nr 1/2013 - Wniosek wycinka drzew" (Barbara Zemla)
04.01.2013    Utworzenie dokumentu. (Barbara Mazur)