Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
   Informacje dla interesanta
Tytuł dokumentu Tytuł dokumentu: ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE - (GPZ Piekary)
Data publikacji 12.03.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

  URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

 

tel./0-76/ 7442870      fax./0-76/7442899      www.udanin.pl       e-mail: ug@udanin.pl

 


                                                                                              Udanin, 2010-03.12

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

 

            Na podstawie art.85 ust 3  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),   Wójt Gminy Udanin

 

 

 

Zawiadamia

 

 

Że w postępowaniu w sprawie   wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie stacji elektroenergetycznej 30/110 kV (GPZ) zlokalizowanej na działce nr 343 w obrębie Piekary, Gm. Udanin

 Wydano decyzję Wójta Gminy Udanin o   braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 30/110 kV (GPZ) zlokalizowanej na działce nr 343 w obrębie Piekary, Gm. Udanin.

Z decyzją, uzgodnieniami Starosty Powiatowego , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz inną dokumentacją sprawy  można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Udanin- pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

                                                                                              WÓJT GMINY UDANIN

                                                                                                TERESA OLKIEWICZ

1.      BIP Gminy Udanin

2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Udanin

3.      Tablica ogłoszeń sołectwa PiekaryZałączniki
Decyzja środowiskowa (GPZ)   Decyzja środowiskowa (GPZ) -12 03 2010.doc (72 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
12.03.2010    Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)