Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Ogłoszenia przetargowe
Tytuł dokumentu OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju napędowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2014 r.
Data publikacji 31.12.2013
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu ogłoszenie

 

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁAII                                           Ujazd Górny , 2013-12-30

W UJEŹDZIE GÓRNYM

UJAZD GÓRNY 49

ZP.PN.260.2.13

                                                                                                                          

 

       O G Ł O S Z E N I E

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę  oleju napędowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2014 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.260.2.13 Nazwa

zadania:  DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO do  Gimnazjum w Ujeździe Górnym w  2014r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr 113 poz.759 ze zm.) Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym   zawiadamia  o wyborze najkorzystniejszej oferty  w prowadzonym postępowaniu . 

 

W postępowaniu o udzielenie w/w  zamówienia  została złożona jedna oferta

Oferta nr 1 :

Firma :Stacja Paliw  s.c. Halina i Bogdan Mikła Udanin 2a , 55-340Udanin,

cena  oferty  brutto  5,49

Uzasadnienie wyboru:  jedyna oferta złożona w postępowaniu  , spełnia wymagania SIWZ.

 

 

 

 

                                                                                                                                           Dyrektor Gimnazjum

Dorota  ByraZałączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
31.12.2013    Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)