Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu POSTANOWIENIA i DECYZJE z zakresu ocen oddziaływania na środowisko
Data publikacji 14.02.2014
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu OS. 6220
Typ dokumentu Postanowienia i decyzje z zakresu ocen odsdziaływania na środowisko

 

Załączniki
Postanowienie o odstąpieniu od OOŚ „Przebudowie mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”   Postanowienie OOŚ -most Różana.doc (126 KB)
DECYZJA stwierdzającabrak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - "Przebudowa drogi powiatpowej mr 2020D i 2078D o skrzyżowania do Udanina   OOŚ Decyzja - droga Udanin - Łagiewniki.doc (89 KB)
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - "Przebudowa drogi powiatpowej mr 2020D i 2078D o skrzyżowania do Udanina   OOŚ Postanowienie droga Udanin - Łagiewniki.doc (97.5 KB)
Postanowienie o zawieszeniu Udanin II 002.jpg   Postanowienie o zawieszeniu Udanin II 002.jpg (61.59 KB)
Postanowienie o zawieszeniu Udanin II 001.jpg   Postanowienie o zawieszeniu Udanin II 001.jpg (133.04 KB)
Postanowienie zawieszające postępowanie adm. w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II ...   Postanowienie o zawieszeniu Udanin II.jpg (124.81 KB)
Postanowienie Wójta Gm. Udanin Nr OS.6220.6.2012.2014 z dn. 30.06.2014 w spr. stwierdzenia obowiązku przepr. oceny oddziaływania oraz obowiązku sporz. raportu dla przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu elektr. wiatrowych Udanin II wraz z infrastrukturą ..."   Postanowienie Udanin II - powtórne do publ..doc (70.5 KB)
Postanowienie dot. zajęcia stanowiska, że planowane przedsięwzięcie przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki środowiskowe - GPZ Piekary -str 2   Postanowienie dot. zajęcia stanowiska GPZ Piekary 001.jpg (106.65 KB)
Postanowienie dot. zajęcia stanowiska, że planowane przedsięwzięcie przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki środowiskowe - GPZ Piekary   Postanowienie dot. zajęcia stanowiska GPZ Piekary.jpg (173.92 KB)
Charakterystyka przedsięwzięcia str 3   Decyzja środ. Przebudowa drogi Konary - Dębki 006.jpg (95.14 KB)
Charakterystyka przedsięwzięcia str 2   Decyzja środ. Przebudowa drogi Konary - Dębki 005.jpg (201.47 KB)
Charakterystyka przedsięwzięcia   Decyzja środ. Przebudowa drogi Konary - Dębki 004.jpg (173.83 KB)
str 4   Decyzja środ. Przebudowa drogi Konary - Dębki 003.jpg (107.53 KB)
str 3   Decyzja środ. Przebudowa drogi Konary - Dębki 002.jpg (210.03 KB)
str 2   Decyzja środ. Przebudowa drogi Konary - Dębki 001.jpg (202.36 KB)
Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki   Decyzja środ. Przebudowa drogi Konary - Dębki.jpg (177.5 KB)
Postanowienie Wójta Gminy - "Przebudowa drogi Konary - Dębki"   Postanowienie -Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki.jpg (164.53 KB)
str 2   Postanowienie -Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki 001.jpg (179.65 KB)
str 3   Postanowienie -Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki 002.jpg (172.89 KB)
str 4   Postanowienie -Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki 003.jpg (139.68 KB)
str b5   Postanowienie -Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki 004.jpg (127.2 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

Rejestr zmian dokumentu
07.01.2015    Dodano załącznik "Postanowienie o odstąpieniu od OOŚ „Przebudowie mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”" (Barbara Mazur)
30.09.2014    Dodano załącznik "DECYZJA stwierdzającabrak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - "Przebudowa drogi powiatpowej mr 2020D i 2078D o skrzyżowania do Udanina" (Barbara Mazur)
30.09.2014    Dodano załącznik "Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - "Przebudowa drogi powiatpowej mr 2020D i 2078D o skrzyżowania do Udanina" (Barbara Mazur)
01.08.2014    Dodano załącznik "Postanowienie o zawieszeniu Udanin II 002.jpg" (Barbara Mazur)
01.08.2014    Dodano załącznik "Postanowienie zawieszające postępowanie adm. w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II ... " (Barbara Mazur)
01.08.2014    Dodano załącznik "Postanowienie o zawieszeniu Udanin II 001.jpg" (Barbara Mazur)
01.07.2014    Dodano załącznik "Postanowienie Wójta Gm. Udanin Nr OS.6220.6.2012.2014 z dn. 30.06.2014 w spr. stwierdzenia obowiązku przepr. oceny oddziaływania oraz obowiązku sporz. raportu dla przedsięwzięcia pn."Budowa zespołu elektr. wiatrowych Udanin II wraz z infrastrukturą ..." " (Barbara Mazur)
06.03.2014    Dodano załącznik "Postanowienie dot. zajęcia stanowiska, że planowane przedsięwzięcie przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki środowiskowe - GPZ Piekary" (Barbara Mazur)
06.03.2014    Dodano załącznik "Postanowienie dot. zajęcia stanowiska, że planowane przedsięwzięcie przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki środowiskowe - GPZ Piekary -str 2" (Barbara Mazur)
20.02.2014    Dodano załącznik "Charakterystyka przedsięwzięcia str 2" (Barbara Mazur)
20.02.2014    Dodano załącznik "Charakterystyka przedsięwzięcia str 3" (Barbara Mazur)
20.02.2014    Dodano załącznik "str 2" (Barbara Mazur)
20.02.2014    Dodano załącznik "str 3" (Barbara Mazur)
20.02.2014    Dodano załącznik "str 4" (Barbara Mazur)
20.02.2014    Dodano załącznik "Charakterystyka przedsięwzięcia" (Barbara Mazur)
20.02.2014    Dodano załącznik "Decyzja środowiskowa - Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki" (Barbara Mazur)
14.02.2014    Utworzenie dokumentu. (Barbara Mazur)