Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Ogłoszenia przetargowe
Tytuł dokumentu Przetarg nieograniczony na zadanie:„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
Data publikacji 16.06.2014
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu 271.1.2.2014
Typ dokumentu ogłoszenie

 

Załączniki
Dotyczy odpowiedzi na zapytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”   Odpowiedź na pytania dot przetargu Przebudowa drogi Udanin.pdf (583.24 KB)
Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia - Przeb. drogi Udan.jpg   Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia - Przeb. drogi Udan.jpg (134.99 KB)
Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin 001.jpg   Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin 001.jpg (150.45 KB)
Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin.jpg   Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin.jpg (189.12 KB)
rys 2 profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf   rys 2 profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf (237.16 KB)
rys1 PZT.pdf   rys1 PZT.pdf (1.12 MB)
przedmiar robót kanalizacja.pdf   przedmiar robót kanalizacja.pdf (43.98 KB)
opis techniczny.pdf   opis techniczny.pdf (109.61 KB)
rys 3_2 przekroje poprzeczne.pdf   rys 3_2 przekroje poprzeczne.pdf (211.63 KB)
rys 3_1 przekroje poprzeczne.pdf   rys 3_1 przekroje poprzeczne.pdf (395.09 KB)
rys 2 profil podłużny.pdf   rys 2 profil podłużny.pdf (138.84 KB)
rys1 PZT.pdf   rys1 PZT.pdf (1.36 MB)
Ogłoszenie-Przetarg nieograniczony na zadanie:„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”   Ogłoszenie-przetarg-przebudowa drogi Udanin.docx (23.17 KB)
opis techniczny.pdf   opis techniczny.pdf (110.36 KB)
przedmiar robót droga.pdf   przedmiar robót droga.pdf (45.34 KB)
SIWZ   SIWZ - przebudowa drogi Udanin.doc (550.5 KB)
Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych   specyfikacja techniczna.pdf (632.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

Rejestr zmian dokumentu
25.06.2014    Dodano załącznik "Dotyczy odpowiedzi na zapytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia - Przeb. drogi Udan.jpg" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin 001.jpg" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "przedmiar robót kanalizacja.pdf" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "rys1 PZT.pdf" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "rys 2 profil podłużny kanalizacji deszczowej.pdf" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "Pozwolenie na budowę - kanalizacja deszczowa - droga Udanin.jpg" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "rys 2 profil podłużny.pdf" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "rys 3_1 przekroje poprzeczne.pdf" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "rys 3_2 przekroje poprzeczne.pdf" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "opis techniczny.pdf" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Dodano załącznik "rys1 PZT.pdf" (Barbara Mazur)
16.06.2014    Utworzenie dokumentu. (Barbara Mazur)