Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2015 r.
Data publikacji 02.01.2015
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu informacja

 

Załączniki
Karta Nr 75)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 75)2015- Decyzja.docx (16.3 KB)
Karta Nr 74)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 74)2015 - Wniosek.docx (16.6 KB)
Karta Nr 73)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 73)2015 - Wniosek.docx (16.38 KB)
Karta Nr 72)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 72)2015- Wniosek.docx (16.29 KB)
Karta Nr 71)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 71)2015- Decyzja.docx (16.38 KB)
Karta Nr 70)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 70)2015- Wniosek.docx (16.36 KB)
Karta Nr 69)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 69)2015- Wniosek.docx (16.51 KB)
Karta Nr 68)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 58)2015- Decyzja.docx (16.43 KB)
Karta Nr 67)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 67)2015- Decyzja.docx (16.38 KB)
Karta Nr 66)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 66)2015- Decyzja.docx (16.31 KB)
Karta Nr 65)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 65)2015 - Decyzja.docx (16.4 KB)
Karta Nr 64)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 64)2015- Wniosek.docx (16.39 KB)
Karta Nr 63)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 63)2015- Decyzja.docx (16.31 KB)
Karta Nr 62)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 62)2015 - Wniosek.docx (16.41 KB)
Karta Nr 61)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 61)2015- decyzja.docx (16.26 KB)
Karta Nr 60)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 60)2015 - Decyzja.docx (16.31 KB)
Karta Nr 59)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 59)2015 - Decyzja.docx (16.33 KB)
Karta Nr 52)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 52)2015- Wniosek poprawiony.docx (16.55 KB)
Karta Nr 58)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 58)2015- Wniosek.docx (16.44 KB)
Karta Nr 57)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 57)2015- Wniosek.docx (16.33 KB)
Karta Nr 56)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 56)2015 - Decyzja.docx (16.56 KB)
Karta Nr 55)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 55)2015 - Wniosek.docx (16.41 KB)
Karta Nr 54)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 54)2015- Wniosek.docx (16.37 KB)
Karta Nr 53)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 53)2015- Wniosek.docx (16.41 KB)
Karta Nr 52)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 52)2015- Wniosek.docx (16.4 KB)
Karta Nr 51)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 51)2015- Wniosek.docx (16.54 KB)
Karta nr 50/2015- Postanowienie: o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża łupka szarogłazowego "Księżyce"   Karta nr 50)2015 - Kopalnia łupka.doc (44 KB)
Karta Nr 49)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 49)2015- Decyzja.docx (16.31 KB)
Karta Nr 48)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 48)2015.docx (16.21 KB)
Karta nr 47/2015   Karta nr 47 - Wniosek Kopalnia łupka Księżyce.doc (44.5 KB)
Karta Nr 46)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 46)2015- Decyzja o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.3 KB)
Karta Nr 46)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 46)2015- Decyzja o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.3 KB)
Karta Nr 45)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 45)2015- Wniosek.docx (16.32 KB)
Karta Nr 44)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 44)2015 - Decyzja.docx (16.45 KB)
Karta Nr 43)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 43)2015- Decyzja.docx (16.25 KB)
Karta Nr 42)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 42)2015- Wniosek.docx (16.19 KB)
Karta Nr 41)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 41)2015- Decyzja.docx (16.29 KB)
Karta Nr 39)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na   Karta nr 39)2015- Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne.docx (16.41 KB)
Karta Nr 40)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę   Karta nr 40)2015- Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne.docx (16.34 KB)
Karta Nr 39)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 38)2015- Decyzja.docx (16.11 KB)
Karta Nr 37)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 37)2015- Decyzja.docx (16.27 KB)
Karta Nr 36)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 36)2015 - Decyzja.docx (16.43 KB)
Karta Nr 35)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 35)2015 - Wniosek.docx (16.21 KB)
Karta Nr 34)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 34)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.19 KB)
Karta Nr 33)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 33)2015- Decyzja.docx (16.36 KB)
Karta Nr 32)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 32)2015 - Wniosek.docx (16.31 KB)
Karta Nr 31)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 31)2015 - Wniosek.docx (16.31 KB)
Karta Nr 30)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 30)2015- Decyzja.docx (16.28 KB)
Karta Nr 29)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 29)2015- Decyzja.docx (16.35 KB)
Karta Nr 28)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 28)2015- Decyzja.docx (16.27 KB)
Karta Nr 27)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 27)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.docx (16.47 KB)
Karta Nr 26)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 26)2015- Decyzja.docx (16.34 KB)
Karta Nr 25)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 25)2015- Decyzja.docx (16.28 KB)
Karta Nr 24)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 24)2015- Decyzja.docx (16.79 KB)
Karta Nr 23)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 23)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.31 KB)
Karta Nr 22)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 22)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.docx (16.52 KB)
Karta Nr 21)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 21)2015- Wnioseo o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.docx (16.45 KB)
Karta Nr 20)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 20)2015- Decyzja.docx (16.59 KB)
Karta Nr 19)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 19)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.docx (16.33 KB)
Karta Nr 18)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 18)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (18.58 KB)
Karta Nr 17)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 17)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.42 KB)
Karta Nr 16)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 16)20115- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.36 KB)
Karta Nr 15)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 15)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycimkę drzew.docx (16.29 KB)
Karta Nr 14)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew   Kartya nr 14)2015- Decyzja.docx (16.28 KB)
Karta Nr 13)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 13)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.docx (16.63 KB)
Karta Nr 12)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 12)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.36 KB)
Karta Nr 11)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew   Karta nr 11)2015- Decyzja.docx (16.28 KB)
Karta Nr 10)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 10)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzwów.docx (16.18 KB)
Karta Nr 9)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew   Karta nr 9)2015- Decyzja.docx (16.32 KB)
Karta Nr 8)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 8)2015- Wniosek.docx (16.3 KB)
Karta Nr 7)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta nr 7)2015-Wniosek.docx (16.32 KB)
Karta Nr 6)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew   Karta nr 6)2015- Decyzja.docx (16.25 KB)
Karta Nr 5)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew   Karta nr 5)2015- Decyzja.docx (16.42 KB)
Karta Nr 4)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew   Karta nr 4)2015- Decyzja.docx (16.31 KB)
Karta nr 3/2014- Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdz. brak potrzeby OOŚ - Przebudowa mostu Różana   OKarta nr 3)2014 - Obwieszczeniw o wydaniu decyzji o braku potrzeby OOŚ - most Różana.doc (44.5 KB)
Karta nr 2/2015 - Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ - "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”   Karta nr 2)2014 - decyzja o braku potrzeby OOŚ - most Różana.doc (44 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów   Karta Nr 1)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.docx (16.33 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

Rejestr zmian dokumentu
18.09.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
18.09.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 75)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
18.09.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
18.09.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 74)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
11.09.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
11.09.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 73)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
08.09.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
08.09.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 72)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
01.09.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
01.09.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 71)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
27.08.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
27.08.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 70)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
27.08.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
27.08.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 69)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
24.08.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
24.08.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 68)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
13.08.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
13.08.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 67)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
13.08.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 66)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
12.08.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
12.08.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 65)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
07.08.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
07.08.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 64)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
04.08.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
04.08.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 63)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
30.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
30.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 62)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
28.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
28.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 61)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
27.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
27.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 60)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
27.07.2015    Dodano załącznik " Karta Nr 59)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
27.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 52)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
23.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
23.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 58)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
22.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
22.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 57)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
17.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
17.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 56)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
16.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
16.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 55)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
14.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
14.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 54)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
13.07.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
13.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 53)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
13.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 52)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
13.07.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 51)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
28.05.2015    Dodano załącznik "Karta nr 50/2015- Postanowienie: o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża łupka szarogłazowego "Księżyce"" (Barbara Mazur)
19.05.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
19.05.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 49)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
23.04.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
23.04.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 48)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
22.04.2015    Dodano załącznik "Karta nr 47/2015" (Barbara Mazur)
14.04.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
14.04.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 46)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
14.04.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 46)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
02.04.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
02.04.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 45)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
30.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
30.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 44)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
24.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
24.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 43)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
23.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
23.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 42)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
20.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
20.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 41)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
18.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
18.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 39)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na" (Barbara Zemla)
18.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 40)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę " (Barbara Zemla)
18.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 39)2015- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
18.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 37)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
17.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
17.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 36)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
17.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 35)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
11.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
11.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 34)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
10.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
10.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 33)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
04.03.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
04.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 31)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
04.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 32)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
04.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 29)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
04.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 30)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
04.03.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 28)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
27.02.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
27.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 26)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
27.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 27)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
24.02.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
24.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 24)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
24.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 25)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
18.02.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
18.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 23)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
18.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 21)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
18.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 22)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
17.02.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
17.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 19)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
17.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 20)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów" (Barbara Zemla)
17.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 18)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
16.02.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
16.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 17)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
12.02.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
12.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 16)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
12.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 14)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew " (Barbara Zemla)
12.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 15)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
10.02.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
10.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 12)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
10.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 13)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
03.02.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
03.02.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 11)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew " (Barbara Zemla)
30.01.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
30.01.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 10)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
27.01.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
27.01.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 9)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew " (Barbara Zemla)
20.01.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
20.01.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 7)2015- Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
20.01.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 8)2015 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów " (Barbara Zemla)
13.01.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
13.01.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 5)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew " (Barbara Zemla)
13.01.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 6)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew " (Barbara Zemla)
12.01.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
12.01.2015    Dodano załącznik "Karta Nr 4)2015- Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew" (Barbara Zemla)
07.01.2015    Dodano załącznik "Karta nr 3/2014- Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdz. brak potrzeby OOŚ - Przebudowa mostu Różana" (Barbara Mazur)
07.01.2015    Dodano załącznik "Karta nr 2/2015 - Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ - "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”" (Barbara Mazur)
02.01.2015    Edycja dokumentu (Barbara Zemla)
02.01.2015    Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów" (Barbara Zemla)
02.01.2015    Utworzenie dokumentu. (Barbara Mazur)