Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu DECYZJE I POSTANOWIENIA WÓJTA GMINY UDANIN z zakresu ochrony środowiska - rok 2015
Data publikacji 07.01.2015
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu OS
Typ dokumentu Postanowienia i decyzje z zakresu ocen odsdziaływania na środowisko

 

Załączniki
Postanowienie Wójta Gminy Udanin nr OS.6220.1.P.2015 dot. stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej z złoża łupka szrogłazowego "Księżyce"   Postanowienie kopalnia łupka.doc (82.5 KB)
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Udanin dot. nie uwzględnienia wniosku i odmowy wydania postanowienia z zajęciem stanowiska co do realizacji przedsięwzięcia etapowo oraz niezmienności warunków określonych w decyzji Wójta Gminy Udanin nr   Postanowienie - zajęcie stanowiska o etapowości i niezmienności warubnków - decyzji środowiskowej dla FW 5.rar (2.68 MB)
Decyzja Nr OS.6220.2.D.2014.2015 - dot. odstąpienia od przeprowadzania OOŚ : „Przebudowie mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”   Decyzja OOŚ - most Różana.doc (343.5 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

Rejestr zmian dokumentu
28.05.2015    Dodano załącznik "Postanowienie Wójta Gminy Udanin nr OS.6220.1.P.2015 dot. stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej z złoża łupka szrogłazowego "Księżyce"" (Barbara Mazur)
25.05.2015    Dodano załącznik "POSTANOWIENIE Wójta Gminy Udanin dot. nie uwzględnienia wniosku i odmowy wydania postanowienia z zajęciem stanowiska co do realizacji przedsięwzięcia etapowo oraz niezmienności warunków określonych w decyzji Wójta Gminy Udanin nr" (Barbara Mazur)
07.01.2015    Utworzenie dokumentu. (Barbara Mazur)