Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
   Ochrona środowiska
Tytuł dokumentu OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA z zakresu ochrony środowiska - 2015 r.
Data publikacji 07.01.2015
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu OS
Typ dokumentu ogłoszenie / obwieszczenie

 

Załączniki
OBWIESZCZENIE o wydabym Postanowieniu nr OS.6220.1.P.2015 dot. stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej z złoża łupka szarogłazowego "Księżyce"   Obwieszczenie o wyd. postanowieniu - Kopalnia łupka..doc (252 KB)
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Udanin dot. wydania Postanowienia dot nie uwzględnienia wniosku i odmowy wydania postanowienia z zajęciem stanowiska co do realizacji przedsięwzięcia etapowo oraz niezmienności warunków określonych w decyzji Wójta Gminy Udanin nr   Skan OBWIESZCZENIE dot. decyzji środowiskowej FW5 - zajhęcie stanoiwiska dot. etapowości..jpeg (670.66 KB)
Załącznik mapowy   załącznik mapowy do obwieszczenia.jpeg (986.3 KB)
Wykaz działek   Wykaz działek w strefie oddziaływania.jpeg (719.31 KB)
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża łupka szrogłazowego "Księżyce".   Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot wyd. decyzji środ. Kopalnia łupka Księżyce.jpeg (735.02 KB)
Zawoadomienie - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na:   Zawiad.-OBWIESZCZENIE o decyzji o braku potrzeby OOŚ-most Różan.jpg (110.69 KB)


Osoba wprowadzająca dokument Barbara Mazur

Rejestr zmian dokumentu
28.05.2015    Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE o wydabym Postanowieniu nr OS.6220.1.P.2015 dot. stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej z złoża łupka szarogłazowego "Księżyce"" (Barbara Mazur)
25.05.2015    Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Udanin dot. wydania Postanowienia dot nie uwzględnienia wniosku i odmowy wydania postanowienia z zajęciem stanowiska co do realizacji przedsięwzięcia etapowo oraz niezmienności warunków określonych w decyzji Wójta Gminy Udanin nr" (Barbara Mazur)
22.04.2015    Dodano załącznik "OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża łupka szrogłazowego "Księżyce"." (Barbara Mazur)
22.04.2015    Dodano załącznik "Wykaz działek" (Barbara Mazur)
22.04.2015    Dodano załącznik "Załącznik mapowy" (Barbara Mazur)
07.01.2015    Utworzenie dokumentu. (Barbara Mazur)