Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Urząd Gminy /  Spis telefonów
Tytuł dokumentu Wykaz telefonów wewnętrznych i bezpośrednich
Data publikacji 11.01.2010
Data na dokumencie/utworzenia 11.01.2010
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr biura

Nr tel.

Sekretariat

Urząd Gminy Udanin

1

767442870 767442888

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz

2

767442877

Sekretarz Gminy

Piotr Łabędzki

3

767442882

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg

17

76 7442871

z-ca skarbnika

Wiesława Choroś

18

76 7442872

insp. ds. obsługi finansowo-księgowej

Anna Browarna

18

76 7442873

insp. ds. wymiaru podatków  i opłat lokalnych

Maria Wołk

7

76 7442878

insp. ds. księgowości podatkowej

Agnieszka Bator

5

76 7442880

insp. ds. podatkowych

Grażyna Teleszko

6

76 7442879

insp.ds. księgowości budżetowej

Joanna Mielecka

18

76 7442874

REFERAT ORGANIZACYJNY

insp. ds. kancelaryjno-technicznej i kadr

Bernarda Łyczak

1

76 7442889

podinsp. ds. obsługi Rady Gminy

Andrzej Sukta

13

76 7442891

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

z-ca kier. USC

Jan Podedworny

9

76 7442875

insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Bożena  Kaczmarek

9

76 7442876

insp.ds. bezrobocia i gospodarki lokalowej

Maria Syniawa

11

76 7442883

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

kier. referatu

Barbara Mazur

12

76 7442884

insp. ds. gospodarki gruntami

Lesław Wasylów

8

76 7442887

insp.ds. utrzymania dróg

Barbara Zemla

12

76 7442885

pod insp. ds. zamówień publ.

Aleksandra Zastocka

12

76 7442894

REFERAT DS PROMOCJI GMINY - GCI, OŚWIATY, SPORTU I ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

informatyk

Łukasz Skrzypiec

16

76 7442881

insp. ds. obrony cywilnej, obronności, ochrony p.pożarowej i sportu

Anna Kulpa

10

76 7442890

insp. ds. promocji i GCI

Małgorzata Madej

GCI

76 8709375

insp. ds. środków pozabudżetowych

Anna Stefańczyk

GCI

76 8709375

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

kier. referatu

Janusz Browarny

GK I

76 8709351

podinsp. ds. obsługi gospodarki komunalnej

Barbara Misztal

GK II

76 8709351

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
16.01.2013    Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
19.01.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
10.02.2010    Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.01.2010    Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
11.01.2010    Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)