Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Urząd Gminy /  Oświadzczenia majątkowe
Tytuł dokumentu Oświadczenia majątkowe
Data publikacji 01.08.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu

 

OŚWIADCZENIA - WPROWADZENIE:

Podstawa prawna składania oświadczeń: - majątkowych - art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami). - o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz informacji o zatrudnieniu - art. 24j ustawy jw.   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o stanie majątkowym Radnego Gminy, Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydjącej decyzje administracyjne w imieniu Wójta (Dz. U. nr 34, poz. 282 z 2003r.)  

 


 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
03.03.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
03.03.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
03.03.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
03.03.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
03.03.2011    Edycja dokumentu (Piotr Łabędzki)
01.08.2010    Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)