Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY W UDANINIE
   
 
  Menu przedmiotowe
  Przetargi /  Wyniki przetargów
Tytuł dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO do Gimnazjum w Ujeździe Górnym w roku 2011r.
Data publikacji 23.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia 01.01.1970
Symbol dokumentu
Typ dokumentu ogłoszenie

 

UJAZD GÓRNY , 2010-12-21

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/PN-2/10. Nazwa

zadania: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO do Gimnazjum w Ujeździe Górnym w roku 2011r.

 

1. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano w dniu 21.12.2010r do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

Firma :Stacja Paliw Halina i Bogdan Mikła Udanin 2a 55-340 Udanin

Uzasadnienie wyboru: firma jako jedyna złożyła ofertę

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-12-31.

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

Dyrektor szkoły

____________________________________

DOROTA BYRA

 

 Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Administrator Systemu

Rejestr zmian dokumentu
23.12.2010    Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)