Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.04.2012 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Udanin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Udanin w 2011 roku
 03.04.2012 0050.19.2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania finansowego Gminy Udanin za 2011 rok
 28.03.2012 0050.17.2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o stanie mienia Gminy Udanin za 2011 rok.
 09.03.2012 0050.14.2012 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartały 2011 roku
 09.03.2012 0050.12.2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok
 17.08.2011 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
 01.08.2011 50.1.57.11 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2011 roku.
 04.02.2011 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr IV/8/2010 Rady Gminy Udanin z 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin oraz w uchwale Nr IV/12/2010 Rady Gminy Udanin z 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.
 04.02.2011 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr IV/12/2010 Rady Gminy Udanin z 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.
 31.12.2010 Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.
 31.12.2010 Uchwała Nr IV/8/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 22.12.2010 Uchwała Nr V/178/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.
 22.12.2010 Uchwała Nr V/177/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu Gminy Udanin przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok
 22.12.2010 Uchwała Nr V/176/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin projekcie uchwały budżetowej Gminy Udanin na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 15.11.2010 0151/48/2010 zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 15.11.2010 0151/47/2010 Zarządzenie w sprawie projektu budzetu Gminy Udanin na 2011 rok
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2165