Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.12.2008 ZW 0151/43... Zarządzenie NR 0151/43/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
 29.12.2008 ZW 0151/42... Zarządzenie Nr 0151/42/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
 19.12.2008 ZW 0151/41... Zarządzenie Nr 0151/41/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
 13.12.2008 ZW 0151/39... Zarządzenie Nr 0151/39/2008 z dnia 10 grudnia 2008r.w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Udaninie
 12.12.2008 ZW 0151/38... Zarządzenie Nr 0151/38/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
 09.12.2008 ZW 0151/36... Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr0151/18/2008 w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów
 02.12.2008 ZW 0151/35... Zarządzenie Nr 0151/35/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy
 17.11.2008 ZW 0151/34... Zarządzenie Nr 0151/34/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu budżetu Gminy Udanin na 2009 rok.
 03.11.2008 ZW 0151/33... Zarządzenie Nr 0151/33/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za III kwartały
 31.10.2008 ZW 0151/32... Zarządzenie Nr 0151/32/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie
 20.10.2008 ZW 0151/31... Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej
 17.10.2008 ZW 0151/28... Zarządzenie Nr 0151/28/2008 Wójta Gminy Udanin z dnia 1 września 2008r. zmieniające zarządzenie 0151/18/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie norm zużycia paliw
 08.10.2008 ZW 0151/30... Zarządzenie Nr 0151/30/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie.
 29.09.2008 ZW 0151/29... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin nr 0151/29/2008 z dnia 26.09.2008 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Udaninie do prowadzenia postępowań administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych i wierzycieli dotyczących świadczeń z FA
 05.09.2008 ZW 0151/27... Zarządzenie nr 0151/27/08 Wójta Gminy Udanin z dnia 01 wrzesnia 2008 r.
 01.09.2008 ZW 0151/26... Zarządzenie Nr 0151/26/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy
 01.09.2008 ZW 0151/25... Zarządzenie Nr 0151/25/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2009 rok
 14.08.2008 ZW 0151/24... Zarządzenie Nr 0151/24/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2008 roku
 06.08.2008 ZW 0151/22... Zarządzenie nr 0151/22/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Udanin w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego bezpieczeństwa narodowego, w tym wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
 04.08.2008 ZW 0151/21... Zarządzenie Nr 0151/21/2008 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3157