Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.12.2009 ZW 0151/56... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie Powołania Komisji odbiorowej drogi gminnej wraz z odwodnieniem na dz. nr 24, 45/31 w obrębie Ujazd Górny
 07.12.2009 ZW 0151/54... Zarządzenie Nr 0151/54/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 27.11.2009 ZW 0151/52... Zarządzenie Nr 0151/52/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 26.11.2009 ZW 0151/53... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Komisji odbioru remontu świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach
 26.11.2009 ZW 0151/51... Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Udanin - Dzwigórz - etap I"
 13.11.2009 ZW 0151/50... Zarządzenie Nr 0151/50/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok
 30.10.2009 ZW 0151/48... Zarządzenie Nr 0151/48/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2009 roku
 30.10.2009 ZW 0151/47... Zarządzenie Nr 0151/47/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 26.10.2009 ZW 0151/43... SZarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Udaninie
 26.10.2009 ZW 0151/42... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Udaninie.
 21.10.2009 ZW 0151/46... Zarządzenie Nr 0151/46/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 30.09.2009 ZW 0151/45... Zarządzenie Nr 0151/45/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 28.09.2009 ZW 0151/44... Zarzadzenie Nr 0151/44/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 10.09.2009 ZW 0151/41... Zarządzenie Nr 0151/41/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 25.08.2009 ZW 0151/40... Zarządzenie Nr 0151/40/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie sprostowania błędu
 25.08.2009 ZW 0151/38... Zarządzenie Nr 0151/38/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2010
 25.08.2009 ZW 0151/39... Zarżadzenie Nr 0151/39/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 06.08.2009 ZW 151/37/... Zarzadzenie NR 151/37/2009 w sprawie ustalenia w 2009r. dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty.
 05.08.2009 ZW 0151/36... Zarządzenie Nr 0151/36/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Udanin za I półrocze 2009 roku
 29.07.2009 ZW 0151/35... Zarządzenie Nr 0151/35/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3603