Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.12.2010 ZW 0151/1/... Zarządzenie Nr 0151/1/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 20.12.2010 ZW 0151/58... zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym
 13.12.2010 ZW 0151/57... Zarządzenie Nr 0151/57/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 10.12.2010 ZW Zarządzenie NR 0151/56/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie pn. "Nowe przedszkole w Gminie Udanin"
 06.12.2010 ZW 0151/55... ZARZĄDZENIE NR 0151/55/2010 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 6 grudnia 2010 r.
 30.11.2010 ZW 0151/54... Zarządzenie Nr 0151/54/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 25.11.2010 Nr 0151/53... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie” – etap I
 25.11.2010 0151/52/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako Centrum Edukacyjno-Wychowawczo-Społeczne w Ujeździe Górnym”
 22.11.2010 Nr 0151/51... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót melioracyjnych wykonania zadania pod nazwą "Konserwacja rowu R- A4 melioracji szczegółowych obręb Pielaszkowice, konserwacja rowu R-D1 melioracji szczegółowych obręb Piekary" zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego Nr DM-W/2457/10 z dnia 11.10.2010 r.
 16.11.2010 ZW Zarządzenie nr 0151/50/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu rekrutacji do przedszkola i udziału w projekcie pn. "Nowe przedszkole w Gminie Udanin"
 15.11.2010 ZW 0151/49... Zarządzenie Nr 0151/49/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 15.11.2010 ZW 0151/48... Zarządzenie Nr 0151/48/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloleniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 15.11.2010 ZW 0151/47... Zarzadzenie Nr 0151/47/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu budżetu Gminy Udanin na 2011
 10.11.2010 0151/45/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 8 listopada 2010r.
 08.11.2010 0151/43/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości
 05.11.2010 w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Udaninie
 04.11.2010 ZW Zarządzenie nr 0151/42/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem pn."Nowe Przedszkole w Gminie Udanin"
 28.10.2010 0151/41/20... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Komisji Odbiorowej samochodu gaśniczego
 28.10.2010 ZW 0151/40... Zarządzenie Nr 0151/40/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2010 roku.
 28.10.2010 0151/39/2010 Zarządzenie Nr 0151/39/2010 WójtA Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3563