Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.12.2011 50.1.96.11 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej
 27.12.2011 50.1.94.11 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 27.12.2011 50.1.95.11 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Udaninie
 20.12.2011 50.1.93.11 Zarzadzenie w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 16.12.2011 0050.1.92.... zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robótbudowlanych wykonania zadania pn. Remont w pomieszczeniach sanitariatów w świetlicy wiejskiej w m. Damianowo.
 13.12.2011 50.1.90.11 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 07.12.2011 Zarządzenie50.1.89.11 z dnia 07.12.2011
 05.12.2011 50.1.88.11 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochdoów i wydatków
 28.11.2011 50.1.87.11 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 21.11.2011 50.1.85.11 Zarzadzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 16.11.2011 50.1.86.11 zarządzenie w sprawie zmiany budzetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 14.11.2011 50.1.84.11 Zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2012 rok.
 14.11.2011 50.1.83.11 Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 03.11.2011 50.1.82.11 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą Remont Świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie.
 27.10.2011 50.1.81.11 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 26.10.2011 50.1.80.11 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2011 roku
 21.10.2011 50.1.79.11 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych
 17.10.2011 50.1.78.11 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.
 14.10.2011 50.1.77.11 Zarządzenie w sprawie upoważninia Kierownika GOPS w Udaninie dopodejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,proeadzenia postepowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
 29.09.2011 50.1.76.11 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z Normą ISO 9001-2009 w Urzędzie Gminy Udanin.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4461