Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 10.12.2012 Zarządzenie nr 0050/66/2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie cennika na usługi świadczone przez Gminę Udanin, Referat Gospodarki Komunalnej.
 15.11.2012 0050.63.2012 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w Różanej
 26.10.2012 Zarządzenie Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 26 października 2012 rokuW sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu rocznego programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
 22.10.2012 ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym
 18.10.2012 ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 18 października 2012 roku
 17.10.2012 0050.55.2012 Zarządzenie Nr 0050.55.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 17 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości
 28.08.2012 ZARZĄDZEN... Zarządzenie zmieniające w sprawie konkursów dożynkowych
 24.08.2012 ZARZĄDZEN... Zarządzenie zmieniające w sprawie konkursów dożynkowych
 30.07.2012 0050.39.2012 Zarzadzenie Nr 0050.39.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartały 2012 roku
 24.07.2012 0050.36.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.36.2012 z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości w Damianowie gm.Udanin
 24.07.2012 ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 24.07.2012 0050.35.20... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.35.2012 z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości w Udaninie
 18.07.2012 NR 0050.34... Zarządzenie w sprawie konkursów dożynkowych
 04.07.2012 0050.32.2... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości w Udaninie Nr 0050.32.2012 z dnia 4 lipca 2012r.
 28.06.2012 0050.31.2012 Zarządzenie Nr 0050.31.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 25.06.2012 ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 25.06.2012 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Udanin
 22.06.2012 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Udaninie- załącznik 1 i 2 do zarządzenia Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 22 czerwca 2012r.
 22.06.2012 Nr 0050.29... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 22 czerwca 2012r.
 11.06.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 12 czerwca 2012r. nr 0050.28.2012
 11.06.2012 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie ustanowienia służebności z dnia 23 maja 2012r. nr 0050.1.27.2012

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3797