Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.12.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie określenia regulaminu dotyczącego zasad udzielania wsparcia na organizację uroczystości, wydarzeń kulturalnych i innych działań na terenie Gminy Udanin
 13.12.2013 0050.71.2... Zarządzenie Nr 0050.71.2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Udaninie.
 11.12.2013 Zarządzenie Nr 0050.70.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 10.12.2013 r. w sparwie ustanowienia Honorowego Patronatu Wójta Gminy Udanin
 09.12.2013 0050.68.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.68.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 05.12.2013 0050.67.2013 Zarzadzenie Wójta Gminy Udanin w spr.ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Udanin i ustalenia terminu jego odpracowania
 08.11.2013 0050.61.13 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości w Różanej
 06.11.2013 0050.60.2013 Zarządzenie w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
 04.11.2013 Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu nadawania tytułu Przyjaciel Gminy Udanin
 17.10.2013 0050.51.2013 zarządzenie Nr 0050.51.2013 w sprwie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej
 11.10.2013 Zarządzenie Nr 0050.52.2013 Wójta Gminy w Udaninie z dnia 10 października 2013 roku
 11.10.2013 Nr 0050.52... Zarządzenie w spr. okreslenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Udanin
 11.10.2013 0050.50.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z dnia 9 października 2013r. Nr 0050.50.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości
 11.10.2013 9950.49.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z dnia 9 października 2013r. Nr 0050.49.2013 w sprawie zbycia nieruchomości
 04.09.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.41.2013 z dnia 02.09.2013r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanego zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny dz. nr 391"
 30.08.2013 ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym
 08.08.2013 Zarządzenie Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 08.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzeniua odbioru wykonanego zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Różana - Drogomiłowice" zgodnie z umową Nr 21/VI/2013 z dnia 20.06.2013 r.
 06.08.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Udaninie.
 23.07.2013 Zarządzenie Nr 0050.27.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 05.07.2013 Zarzadzenie Nr 0050.26.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 04.07.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wykonanego zadania roboty drogowe - poprawkowe na przebudowanej drodze gminnej pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Udanin-Dźwigórz.Etap II".
 01.07.2013 Zarządzenie nr 0050.24.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia 01.07.2013 w sprawie konkursów dożynkowych

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3249