Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.09.2014 Uchwała Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2014 roku
 28.08.2014 0050.88.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2014 roku
 03.02.2014 V/27/2014 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XL.160.2013 Rady Gminy Udanin z 18 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin oraz uchwale nr XL.161.2013 Rady Gminy Udanin z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.
 03.02.2014 V/26/2014 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XL.161.2013 Rady Gminy Udanin z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok.
 23.12.2013 XL.160.2013 Uchwała Rady gminy Udanin w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 23.12.2013 XL.161.2013 Uchwała Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2014 rok
 23.12.2013 V/279/2013 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.
 23.12.2013 V/278/2013 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Udanin na rok 2014
 23.12.2013 V/277/2013 Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin projekcie uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 18.11.2013 0050.64.2013 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2014 rok
 18.11.2013 0050.63.2013 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1385