Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.06.2015 FN.I.271.2... Zapytanie ofertowe na "Obsługę bankową budżetu gminy Udanin i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2015-2020"
 02.06.2015 FN.I>271.2... Informacja dotycząca wyboru oferty na zorganizowanie emisji obligacji komunalnych dla gminy Udanin
 25.05.2015 FN.I.271.2... Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Udanin
 02.04.2015 ZP. 271.2.... Zapytanie ofertowe na organizację 2 spotkań informacyjnych (konferencji) w ramach projektu: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym”
 18.03.2015 Zp.271.2.8... Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, ulotek oraz plakatów w ramach projektu: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym”
 26.02.2015 271.2.5.15 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na:Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym.”
 23.02.2015 271.2.5.15 Zawiadomienie- Ogłoszenie dot wyników zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na:Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym.”
 12.02.2015 271.2.5.15 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na:Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym.”
 11.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro Dot.: zamówienia na dostawę oleju opałowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
 25.11.2014 ZP.271.2.4... Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Udaninie
 28.10.2014 ZP.271.2.4... Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy - kompleksowe przeprowadzenie szkolenia dla 30 Beneficjentów Ostatecznych z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”
 21.10.2014 ZP.271.2.4... Zapytanie ofertowe na kompleksowe przeprowadzenie szkolenia dla 30 Beneficjentów Ostatecznych z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”
 16.07.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej, ulotek oraz naklejek promocyjnych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”
 10.06.2014 ZP.271.2.4... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonaie zadania pn. " Zabudowa odcinka rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w miejscowości Jarosław - dz. nr 212/2 i 228 obr. Jarosław, 55-340 Udanin"
 26.05.2014 ZP-271.2.4... Zapytanie ofertowe „Zabudowa odcinka rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w miejscowości Jarosław”- dz. nr 212/2 i 228, obr. 0005 Jarosław, 59-340 Udanin
 20.05.2014 Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Remont dachu i elewacji budynku nr 21 w Udaninie
 20.05.2014 271.2.36.2... Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na zadanie pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2014 w Gminie Udanin.
 14.05.2014 ZP.271.2.3... informacja o wyborze wykonawcy na zadanie " Termomodernizacja budynku świetlicy w Pichorowicach"
 06.05.2014 271.2.36.14 Zapytanie ofertowe na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2014 w Gminie Udanin"
 28.04.2014 ZP.271.2.3... Zapytanie ofertowe na zadanie pn." remont dachu i elewacji zewnętrznej budynku nr 21 w Udaninie

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 105567