Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.09.2015 56/2015 Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 26.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania i oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy na terenie Gminy Udanin.
 28.08.2015 ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie pełnomocnictwa dla Bożeny Basa dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie
 25.08.2015 54/2015 Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie
 03.08.2015 45/2015 Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 03.08.2015 44/2015 Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 20.07.2015 w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych na terenie gminy Udanin w wyniku gwałtownych i intensywnych opadów deszczu w dniu 19 lipca 2015 r.
 18.06.2015 Zarządzenie NR 39/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 17.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz konkursu na najciekawsze stoisko wiejskie Gminy Udanin podczas Dożynek Gminnych w dniu 30 sierpnia 2015 r. w Udaninie
 12.06.2015 Nr 37/2015 Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 09.06.2015 36/2015 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2015 r.
 02.06.2015 33/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z wykazem w sprawie zbycia nieruchomości w Lusinie
 25.05.2015 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 25.05.2015 r.
 15.05.2015 Zarządzenie NR 30/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 14.05.2015r. w sprawie ogłoszenia Plebiscytu na Najlepszego Sołtysa, Najlepszego Rolnika oraz Najaktywniejsze Sołectwo w Gminie Udanin w roku 2015
 16.04.2015 Nr 23 / 2... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z dnia 16.04.2015 r.
 16.04.2015 Nr 22 / 2015 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z dnia 16.04.2015 r.
 16.04.2015 Nr 21 / 2015 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z dnia 16.04.2015 r.
 15.04.2015 19/2015 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 13.02.2015 Zarządzenie nr. 5/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Udanin
 10.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 4/2015 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 30 stycznia 2015 roku
 04.02.2015 Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 26.01.2015 r. w spr. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Udanin
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1551