Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.09.2015 WOOŚ.4210... Obwieszczenie RDOŚ z dnia 26.08.2015 r. dot. prowadzonego postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. " Budowa Farmy Wiatrowej Udanin e gminie Udanin z infrastrukturą towarzyszącą w gminach Udanin, Mściwojów i Strzegom"
 13.08.2015 L.dz.. DN/... Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
 14.07.2015 OŚ.6220.1... Obwieszczenie Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 1.07.2015 r.
 02.06.2015 OŚ.6220.1... OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 26.05.2015 r.
 08.05.2015 oś.6220.1... Obwieszczenie Wójta Gminy Wądroże Wielkie dot. postępowania w spr wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "BUDOWA ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH WĄDROŻE WIELKIE II WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, W OBRĘBIE GRANOWICE, GĄDKÓW I JENKÓW GMINA WĄDROŻE WIELKIE"
 05.05.2015 WOOŚ.4210... Obwieszczenie RDOŚ z dnia 22.04.2015 r. dot. postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. " Budowa Farmy Wiatrowej Udanin e gminie Udanin z infrastrukturą towarzyszącą w gminach Udanin, Mściwojów i Strzegom"
 30.04.2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem roku 2013)
 07.01.2015 OS OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA z zakresu ochrony środowiska - 2015 r.
 07.01.2015 OS DECYZJE I POSTANOWIENIA WÓJTA GMINY UDANIN z zakresu ochrony środowiska - rok 2015
 02.01.2015 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2015 r.
 12.12.2014 WRO.5142.4... Ogłoszenie Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
 05.11.2014 OS.6220.2.... OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot wydania decyzji środowiskowej na zadanie:„Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”
 07.10.2014 Aktualizacja inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Udanin
 30.09.2014 OS. 6220.1... Obwieszczenie o wydanejk decyzjiśrodowiskowej w spr. braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na śodowisko - Przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki - Udanin
 30.09.2014 OS. 6220.1... Obwieszczenie o wydanym postanowienie doy. Braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływanbia na środowisko - "Przebudowa drogi Łagiewniki Udanin
 15.09.2014 OS. 6220.6... OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o złożeniu zażalenia przez Farmę Wiatrową 5 na postanowienie Wójta Gminy Udanin nr OS. 6220.6.2012.2014 z dnia 29 lipca 2014 r. zawieszające z urzędu – prowadzone na wniosek – postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 6 MW.
 10.09.2014 OS. 6220.1... Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszcz eciu postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:"przebudowa drogi powiatowej na odcinku 2020D i 2087D od skrzyżowania dróg do miejscoowści Udanin
 01.08.2014 OS.6220.6.... Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie adm. w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II ...
 29.05.2014 OŚ.6220.6... Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie: o wydanie postanowienia dot. nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zakresu raportu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 6 MW
 23.05.2014 SKO 4136/7... Postanowienie SKO utrzymujące w mocy zaskarżone piostanowienie Wójta Gminy Udanin z dnia 20.12.2013 r. Nr OS.7624-2/08/09.2013 w spr. zajęcia stanowiska poprzez stwierdzenie, że nie zmianiły sie warunki określobne w decyzji Wójta Nr 1/2009 i planowane przedsięwzięcie przebiega etapowo.

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20745