Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.12.2012 XXV.97.2012 Uchwała Nr XXV.97.2012 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.92.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 26.11.2012 XXIV.93.2012 Uchwała Nr XXIV.93.2012 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 26.11.2012 Uchwała Nr XXIV.92.2012 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc
 26.11.2012 XXIV.91.2012 Uchwała Nr XXIV.91.2012 Rady Gminy Udanin w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Udanin
 31.10.2011 URG XII/46... Uchwała Nr XII/46/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 31.10.2011 URG XII/45... Uchwała Nr XII/45/2011 Rady Gminy danin w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 31.10.2011 URG XII/44... Uchwała Nr XII/44/2011 Rady Gminy Udanin w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Udanin
 30.12.2010 URG IV/10/... Uchwała Nr IV/10/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 29.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/222/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 30.12.2010 URG IV/9/2... Uchwała Nr IV/9/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/221/2010 Rady Gminy Udanin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 12.11.2010 URG LXI/22... Uchwała Nr LXI/222/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 12.11.2010 URG LXI/22... Uchwała Nr LXI/221/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 12.11.2010 URG LXI/22... Uchwała Nr LXI/220/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 06.11.2009 Uchwała Nr XLVII/153/2009 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
 30.10.2009 Uchwała Nr XLVI/151/2009 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Nr XXXI/92/2008 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2009 rok.
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Nr XXXI/91/2008 Rady Gminy Udanin w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Nr XXXI/90/2008 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
 02.12.2008 URG XXXI/8... Uchwała Nr XXXI/89/2008 Rady Gminy Udanin w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Udanin w 2009 roku
 06.06.2008 Podatek leśny osoby fizyczne
 06.06.2008 Podatek od nieruchomości ospby fizyczne

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 6763