Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.12.2014 Przetarg na realizację zadania: „Dostawa żywności do stołówki szkolnej” .
 08.12.2014 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w 2015 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie.
 08.12.2014 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. : „Transport posiłków do Przedszkola Samorządowego i Gimnazjum w Ujeździe Górnym”.
 25.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na : DOSTAWA I MONTAŻ ELEMTÓW PLACU ZABAW WRAZ Z BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĄ W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE UDANIN
 04.09.2014 Zaproszenie do złożenia oferty W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: DOSTAWA I MONTAŻ ELEMTÓW PLACU ZABAW WRAZ Z BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĄ W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE UDANIN
 19.12.2013 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej w miejscowości Konary- Gmina Udanin
 04.12.2013 Wybór wykonawcy zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na potrzeby Gminy Udanin w latach 2014-2015
 04.12.2013 zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej w miejscowości Konary -Gmina Udanin
 02.12.2013 ZP.271.2.4... Zapytanie ofertowe na dostawę oleju grzewczego do budynku Urzędu Gminy w Udaninie
 25.11.2013 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. : „Transport posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym.”
 15.11.2013 Informacja dotycząca wyboru oferty na ZAKUP KSEROKOPIARKO – DRUKARKI CYFROWEJ A3 Z KOLOROWYM SKANEREM
 15.11.2013 Zapytanie ofertowe na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na potrzeby Gminy Udanin w latach 2014-2015
 06.11.2013 Zapytanie ofertowe : dotyczy sporządzenia oferty na zakup kserokopiarko – drukarki cyfrowej A3 z kolorowym skanerem
 29.10.2013 ZP.271.2.3... Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków obejmującej zakres kontroli rocznej i 5 letniej
 17.09.2013 ZP.271.2.3... Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę opału -węgla kamiennego typu "orzech" dla Gminy Udanin
 02.09.2013 Zaproszenie do składania ofert na dostawę opału - węgla kamiennego typu " orzech" dla Gminy Udanin
 03.12.2012 ZP.271.2.5... Zapytanie ofertowe - na dostawę oleju opałowego dla budynku Urzędu Gminy w Udaninie
 05.10.2012 Zapytanie ofertowe nr ZP/ZOC/10/12 Na świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym
 10.09.2012 ZP-371.2.5... zamówienie ofertowe na dostawę opału - węgla kamiennego dla Gminy Udanin
 21.08.2012 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na sporządzanie wycen nieruchomości na potrzeby Gminy Udanin w latach 2012-2013

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 152670