Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.06.2015 Nr 37/2015 Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 09.06.2015 36/2015 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2015 r.
 02.06.2015 33/2015 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z wykazem w sprawie zbycia nieruchomości w Lusinie
 02.06.2015 OŚ.6220.1... OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 26.05.2015 r.
 26.05.2015 Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż nieruchomości w Jarosławiu
 26.05.2015 Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż nieruchomości w Jarostowie
 26.05.2015 Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż nieruchomości w Pielaszkowicach
 25.05.2015 OS.762-1/0... OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Udanin dot. wydania Postanowienia dot nie uwzględnienia wniosku i odmowy wydania postanowienia z zajęciem stanowiska co do realizacji przedsięwzięcia etapowo oraz niezmienności warunków określonych w decyzji Wójta Gminy Udanin nr OS. 7624-1/09/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
 08.05.2015 oś.6220.1... Obwieszczenie Wójta Gminy Wądroże Wielkie dot. postępowania w spr wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "BUDOWA ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH WĄDROŻE WIELKIE II WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, W OBRĘBIE GRANOWICE, GĄDKÓW I JENKÓW GMINA WĄDROŻE WIELKIE"
 05.05.2015 WOOŚ.4210... Obwieszczenie RDOŚ z dnia 22.04.2015 r. dot. postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. " Budowa Farmy Wiatrowej Udanin e gminie Udanin z infrastrukturą towarzyszącą w gminach Udanin, Mściwojów i Strzegom"
 30.04.2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem roku 2013)
 30.04.2015 Obwieszczenie Ministra Środowiska o wznowieniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusza Środa Śląska (762) reambulacja.
 22.04.2015 OS.6220.1.... OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża łupka szrogłazowego "Księżyce".
 17.04.2015 os. 271.1.... OGŁOSZENIE o wyniku przetargu po powtórzeniu czynności oceny ofert - TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE ORAZ GIMNAZJUM W UJEŹDZIE GÓRNYM
 16.04.2015 Nr 23 / 2... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z dnia 16.04.2015 r.
 16.04.2015 Nr 21 / 2015 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z dnia 16.04.2015 r.
 16.04.2015 Nr 22 / 2015 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin z dnia 16.04.2015 r.
 15.04.2015 19/2015 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Udanin z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 02.04.2015 271.1.2.2015 OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie: „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE ORAZ GIMNAZJUM W UJEŹDZIE GÓRNYM”
 06.03.2015 271.1.2.15 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE P.N. "TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE ORAZ GIMNAZJUM W UJEŹDZIE GÓRNYM"

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 38292