Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 05.10.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LIX/213/2010 w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 04.10.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LIX/210/2010 w sprawie:zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin
 04.10.2010 URG LIX/21... Uchwała Nr LIX/212/2010 Rady Gminy Udan w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 04.10.2010 Urg LIX/21... Ucgwała Nr LIX/211/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/209/2010 w sprawie:przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Konary
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/208/2010 w sprawie:przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Ujazd Górny
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/207/2010 w sprawie:przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Ujazd Dolny
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/206/2010 w sprawie:przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Udanin
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/205/2010 w sprawie:przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Sokolniki
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/204/2010 w sprawie:przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/203/2010 w sprawie:przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Pichorowice
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/202/2010 w sprawie :przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lusina
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/201/2010 w sprawie:przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lasek
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/200/2010 w sprawie :przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Piekary
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/199/2010 w sprawie :przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Pielaszkowice
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/198/2010 w sprawie :przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Karnica
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/197/2010 w sprawie :przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Jarostów
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/196/2010 w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Jarosław
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/195/2010 w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Gościsław
 07.09.2010 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/194/2010 w sprawie : przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Dźwigórz

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4143