Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Nr XXXI/91/2008 Rady Gminy Udanin w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 02.12.2008 URG XXXI/9... Uchwała Nr XXXI/90/2008 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku
 02.12.2008 URG XXXI/8... Uchwała Nr XXXI/89/2008 Rady Gminy Udanin w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Udanin w 2009 roku.
 18.11.2008 URG XXVIII... Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/81 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Udanin
 18.11.2008 URG XXVIII... Uchwała Nr XXVIII/84/2008 Rady Gminy Udanin z dnia 30 września 2008 r w sprawie : zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Udanin .
 18.11.2008 URG XXVIII... Uchwała Nr XXVIII/83/2008 Rady Gminy Udanin z dnia 30 września 2008r. w sprawie : przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin.
 18.11.2008 URG XXVIII... Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/82/2008 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Udanin na lata 2007-2013
 13.11.2008 URG XXXI/9... Uchwała Nr XXXI/93/2008
 31.10.2008 URG XXX/87... Uchwała Nr XXX/87/2008
 30.10.2008 URG XXX/86... Uchwała Nr XXX/86/2008
 08.10.2008 URG XXVIII... Uchwała Nr XXVIII/80/2008
 01.09.2008 URG XXVII/... Uchwała XXVII/79/2008
 01.09.2008 URG XXVII/... Uchwała Nr XXVII/78/2008
 14.08.2008 URG XXVI/7... Uchwała Nr XXVI/77/2008
 30.06.2008 URG XXV/76... Uchwała Nr XXV/76/2008
 20.06.2008 URG XXIV/7... Uchwała Nr XXIV/74/2008
 20.06.2008 URG XXIV/7... Uchwała Nr XXIV/73/2008
 20.06.2008 URG XXIII/... Uchwała Nr XXIII/72/2008
 20.06.2008 URG XXIII/... Uchwała Nr XXIII/71/2008
 20.06.2008 URG XXIII/... Uchwała Nr XXIII/70/2008

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2897