Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.07.2010 Zw 0151/19... Zarządzenie Nr 0151/19/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 30.06.2010 URG LVI/18... Uchwała Nr LVI/180/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 17.06.2010 Zw 0151/18... Zarządzenie Nr 0151/18/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochdoów i wydatków
 04.06.2010 URG LV/177... Uchwała Nr LV/177/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 28.05.2010 ZW 0151/14... Zarządzenie Nr 0151/14/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 25.05.2010 Zw 0151/13... Zarządzenie Nr 0151/13/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 12.05.2010 ZW 0151/12... Zarządzenie Nr 0151/12/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 29.04.2010 URG LIV/17... Uchwała Nr LIV/173/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 01.04.2010 URG LIII/1... Uchwała Nr LIII/165/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 16.03.2010 ZW 0151/7/... Zarządzenie Nr 0151/7/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2009 rok
 08.03.2010 ZW 0151/6/... Zarządzenie Nr 0151/6/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartały 2009 roku
 05.03.2010 URG LII/16... Uchwała Nr LII/162/2010 Rady Gminy Udanin w spraiwe zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
 25.02.2010 ZW 0151/3/... Zarządzenie Nr 0151/3/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r
 09.02.2010 ZW 0151/2/... Zarządzenie Nr 0151/2/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 01.02.2010 ZW 0151/1/... Zarządzenie Nr 0151/1/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 29.01.2010 URG LI/159... Uchwała Nr LI/159/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 04.01.2010 URG L/158/... Uchwała Nr L/158/2009 Rady Gminy Udanin w sprawie budżetu gminy na 2010 rok
 22.12.2009 Uchwała RIO Uchwała Nr V/212/2009 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Udanin wynikającego z projektu uchwały budżetowej na 2010 rok oraz prawidłowości dołączonej prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Udanin
 22.12.2009 Uchwała RIO Uchwała Nr V/211/2009 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Udanin projekcie budżetu Gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2698