Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.07.2009 ZW 0151/34... Zarządzenie Nr 0151/34/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 2009 roku.
 24.07.2009 ZW 0151/32... Zarządzenie Nr 0151/32/2009 z dnia 24 lipca 2009r.w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Udaninie
 21.07.2009 ZW 0151/31... Zarządzenie Nr 0151/31/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 16.07.2009 ZW 0151/30... Zarządzenie NR 0151/30/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz konkursu na najciekawsze stoisko wiejskie Gminy Udanin podczas Dożynek Gminnych w dniu 30 sierpnia 2009r. w Gościsławiu
 30.06.2009 ZW 0151/29... Zarzadzenie Nr 0151/29/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 26.06.2009 ZW 0151/28... Zarządzenie Nr 0151/28/2009 Wójta Gminy Udanin z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości
 18.06.2009 ZW 0151/27... Zarządzenie Nr 0151/27/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 18.06.2009 ZW 0151/26... zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników gminnych jednostek budżetowych.
 08.06.2009 ZW 0151/25... Zarzadzenie Nr 0151/25/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 29.05.2009 ZW 0151/24... Zarzadzenie Nr 0151/24/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 11.05.2009 ZW 0151/20... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0151/20/09 w spr.regulamiu naboru na wolne miejsca urzędnicze
 06.05.2009 ZW Nr 0151... Zarządzenie Nr 0151/19/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych 2009r.
 30.04.2009 ZW 0151/18... Zarządzenie Nr 0151/18/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budzetu gminy za I kwartał 2009 roku
 30.04.2009 ZW 0151/17... Zarządzenie Nr 0151/17/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 13.03.2009 Zw 0151/15... Zarządzenie Nr 0151/15/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego w wykonania budżety Gminy Udanin za 2008 rok.
 10.03.2009 ZW 0151/14... Zarządzenie Nr 0151/14/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 10.03.2009 ZW 0151/13... Zarządzenie Nr 0151/13/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartały 2008r.
 10.03.2009 ZW 0151/12... Zarządzenie Nr 0151/12/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie trybu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej
 03.03.2009 ZW 0151/11... Zarządzenie Nr 0151/11/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 17.02.2009 ZW 0151/10... Zarządzenie Nr 0151/10/2009 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3277