Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.10.2010 0151/39/2010 Zarządzenie Nr 0151/39/2010 WójtA Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 19.10.2010 Nr 0151/38... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych
 13.10.2010 0151/37/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin nr 0151/37/2010 z dnia 12.10.2010r w sprawie zbycia nieruchomości w Piekarach
 12.10.2010 0151/36/2010 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania pod nazwą: Modefrnizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną.
 04.10.2010 ZW 0151/35... Zarządzenie Nr 0151/35/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmiany budżeu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 14.09.2010 0151/34/2010 Zarządzenie w sprawie zbycia (zamiany) nieruchomości
 03.09.2010 Nr 0151/33... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0151/33/2010 z dnia 03.09.2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót drogowych wykonania zadania pod nazwą " Wykonanie robót drogowych - poprawkowych na drodze gminnej Udanin-Dźwigórz".
 02.09.2010 Zarządzenie Wójta w sprawie zbycia nieruchomości
 01.09.2010 ZW Zarządzenie nr 0151/32/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 01 września 2010r. w sprawie pełnomocnictwa dla Bożeny Basa dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie
 23.08.2010 ZW 0151/30... Zarzadzenie Nr 0151/30/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011 przez podległe gminie jednostki budżetowe
 20.08.2010 ZW 0151/29... Zarządzenie Nr 0151/29/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 11.08.2010 ZW 0151/28... Zarządzenie Nr 0151/28/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 06.08.2010 ZW 0151/26... ZARZĄDZENIE Nr 0151/26/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 6 sierpnia 2010r.
 06.08.2010 ZW nr 0151... Zarządzenie nr 0151/27/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 6 sierpnia 2010 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz konkursu na najciekawsze stoisko wiejskie Gminy Udanin podczas Dożynek Gminnych w dniu 29 sierpnia 2010 r. w Udaninie
 03.08.2010 ZW 0151/25... Zarządzenie Nr 0151/25/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 03.08.2010 ZW 0151/24... Zarządzenie Nr 0151/24/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za I półrocze 2010 roku.
 28.07.2010 ZW 0151/23... Zarządzenie Nr 0151/23/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 23.07.2010 ZW 0151/22... Zarządzenie Nr 0151/22/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do bublicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartały 2010 roku
 19.07.2010 ZW 0151/21... Zarządzenie Nr 0151/21/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 15 lipca 2010r.
 14.07.2010 ZW 0151/20... Zarządzenie Nr 0151/20/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2895