Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 29.09.2011 50.1.75.11 Zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wójta ds.Systemu Zarzadzania Jakością
 28.09.2011 50.1.73.11 Zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 28.09.2011 50.1.74.11 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości
 20.09.2011 50.1.72.11 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Udanin
 16.09.2011 50.1.71.11 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonania zadania pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lasek" zgodnie z umową Nr 30/VIII/2011 z dnia 23.08.2011 r.
 06.09.2011 50.1.70.11 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót drogowych wykonania zadania pod nazwą "Roboty drogowe remont części nawierzchni placu i drogi wraz z naprawą części chodników na terenie należącym do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie" zgodnie z umową Nr 27 / VII / 2011 z dnia 02.08 .2011 r.
 06.09.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.69.2011 Wójta Gminy Udanin z dnia 01.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonania zadania pod nazwą "Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy Udanin" zgodnie z umową Nr 25 / VII / 2011 z dnia 25.07 .2011 r.
 06.09.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.68.2011 Wójta Gminy Udanin z dnia 01.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonania zadania pod nazwą "Rewitalizacja Kościoła św. Urszuli w Udaninie poprzez remont dachu " zgodnie z umową Nr 21 / VI / 2011 z dnia 17.06 .2011 r.
 05.09.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.66.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budzecie Gminy w zakresie dochodów i wydatków
 05.09.2011 ZW Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.1.67.2011 w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora Gimnazjum
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.61.2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012 przez podległe gminie jednostki budżetowe
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.60.2011 w sprawie zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.59.2011 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie za pierwsze półrocze 2011 roku.
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.58.2011 w sprawie przedstwienia Radzie Gminy Udanin informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2011 roku
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.57.2011 wsprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za pierwsze półrocze 2011 roku
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.55.2011 w sprawie podania do bublicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartały 2011 roku
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.51.2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.49.2011 w sprawie zmian budzetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 26.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.48.2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
 25.08.2011 Zarządzenie Nr 0050.1.65.2011 Wójta Gminy Udanin z dnia 23.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót drogowych wykonania zadania pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Udanin – Dźwigórz. Etap II "zgodnie z umową Nr 22 / VI / 2011 z dnia 20.06.2011 r.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3619