Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.06.2012 0050.1.26.... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie ustanowienia służebności z dnia 22 maja 2012r. nr 0050.1.26.2012
 11.05.2012 0050.25.2012 Zarządzenie Nr 0050.25.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 25.04.2012 0050.24.2012 Zarządzenie Nr 0050.24.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 roku
 25.04.2012 Zarządzenie NR 0050.23.2012 Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uzupełniającej do przedszkola i udziału w projekcie pn. „Nowe Przedszkole w Gminie Udanin” nr POKL.09.01.01-02-026/10 i powołania Komisji Rekrutacyjnej
 19.04.2012 ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 18.04. 2012 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Udanin
 16.04.2012 0050.21.2012 Zarządzenie Nr 0050.21.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 16.04.2012 Zarządzenie Nr 0050.20.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 16.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wykonanego zadania pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Udanin – Dźwigórz. Etap II zgodnie z umową Nr 22/VI/2011 z dnia 20.06.2011 r.
 03.04.2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania finansowego Gminy Udanin z
 30.03.2012 0050.18.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 28.03.2012 0050.17/2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o stanie mienia Gminy Udanin za 2011 rok
 22.03.2012 0050.15.2012 Zarządzenie Nr 0050.15.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 21.03.2012 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wykonanego zadania pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Udanin – Dźwigórz. Etap II " zgodnie z umową Nr 22 / VI / 2011 z dnia 20.06.2011 r.
 22.03.2012 0050.16.20... Zarządzenie Nr 0050.16.2012 Wójta Gminy Udanin z dnia 21.03.2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wykonanego zadania roboty drogowe – poprawkowe na przebudowanej drodze gminnej pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Udanin – Dźwigórz. Etap I " zgodnie z umową Nr 20 / VIII / 2010 z dnia 06.08.2010 r.
 09.03.2012 0050.14.2012 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartały 2011 roku.
 09.03.2012 0050.13.2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie za 2011 rok
 09.03.2012 0050.12.2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.
 06.03.2012 0050.11.2012 Zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
 28.02.2012 Zarządzenie Nr 0050.10.2012 z .w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Udanin
 23.02.2012 0050.9.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 03.02.2012 0050.7.2012 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 31.01.2012 Zarządzenie w sprawie stawek czynszu najmu za garaże stanowiących własność Gminy Udanin

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3390