Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.10.2013 Uchwała NR XXXVI.142.2013 w sprawie : zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków.
 10.09.2013 Uchwała Nr XXXV.141.2013 w sprawie : zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą
 10.09.2013 Uchwała Nr XXXV.140.2013 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXIV.135.2013 z dnia 24.07.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na
 10.09.2013 Uchwała Nr XXXV.139.2013 w sprawie : zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków.
 31.07.2013 Uchwała Nr XXXIV.138.2013 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy
 31.07.2013 Uchwała Nr XXXIV.137.2013 w sprawie : określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 31.07.2013 Uchwała Nr XXXIV.136.2013 w sprawie : emisji obligacji komunalnych
 31.07.2013 Uchwała Nr XXXIV.135.2013 w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego
 31.07.2013 Uchwała Nr XXX.III.134.2013 w sprawie : zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków.
 31.07.2013 Uchwała Nr XXX.III.133.2013 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Udanin absolutorium za 2012 rok
 29.07.2013 Uchwała Uchwała Nr XXX.132.2013 Rady Gminy w sprawie: odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2012r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Udanin Nr XIX/70/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie
 29.07.2013 Uchwała Uchwała Nr XXX.131.2013 Rady Gminy w sprawie : odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Udanin Nr XVIII/68/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Udanin
 29.07.2013 Uchwała Uchwała Nr XXX.130.2013 Rady Gminy w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2012r. na stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Udanin Nr XVIII/67/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Udanin
 29.07.2013 Uchwała Uchwała Nr XXX.129.2013 Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja drogi powiatowej w Pichorowicach
 29.07.2013 Uchwała Uchwała Nr XXX.128.2013 Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
 29.07.2013 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XXIX.127.2013 w sprawie zmian w budżecie
 03.07.2013 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.132
 01.07.2013 Uchwała Uchwała Nr XXIX.126.2013 Rady Gminy w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVIII.123.2013 z dnia 20.03.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
 28.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.121.2013 Rady Gminy w sprawie : zmiany budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków
 28.03.2013 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.120.2013 Rady Gminy w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2977