Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.217.2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 17.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.216.2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 17.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.215.2014 w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 17.11.2014 Uchwałą Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.214.2014 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 17.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.213.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 17.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.212.2014 w sprawie:
 17.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.211.2014 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 17.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.210 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 17.11.2014 Uchwała Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.209.2014 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 17.11.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.208 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrebu Damianowo
 10.11.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII.207.2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020D i 2087D na odcinku od skrzyżowania dróg 2020D i 2087D do miejscowości Udanin”
 10.11.2014 Uchwała Rady Gminy XLVIII.206.2014 w sprawie: o przyjęciu środków z Funduszu Spójności (FS)
 10.11.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLVI.204.2014 w sprawie: przyjęcia dotacji udzielonej z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym” oraz udzielenia Wójtowi Gminy Udanin pełnomocnictwa do zawarcia z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
 07.10.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XVII>205.2014 w sprawie : zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 07.10.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLVI.203.2014 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Udanin
 07.10.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLVI.202.2014 w sprawie: zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 11.08.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLV.201.2014 w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Udanin absolutorium za rok 2013
 11.08.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLV.200.2014 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013
 11.08.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLV.199.2014 w sprawie : zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 11.08.2014 Uchwała Rady Gminy Nr XLV.198.2014 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Karnice

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2739