Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.03.2015 Uchwała Rady Gminy Nr V.20.2015 w sprawie: zamiaru likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie
 05.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.16.2015 w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Udanin
 05.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.19.2015 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 05.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.18.2015 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 24 lipca 2013 roku nr XXXIV.137.2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 05.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.17.2015 w sprawie: zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 05.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.15.2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Udanin
 05.02.2015 Uchwałą Rady Gminy Nr IV.14.2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana
 05.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.13.2015 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Piekary
 05.02.2015 Uchwała Rady Gminy Nr IV.12.2015 w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lusina

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1566