Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.02.2014 Zawiadomienia, obwieszczenia, informacje innych organów niz Wójt Gminyn Udanin z zakresu ochrony środowiska
 20.02.2014 OS OBWIESZCZENIA / OGŁOSZENIA
 14.02.2014 OS. 6220 POSTANOWIENIA i DECYZJE z zakresu ocen oddziaływania na środowisko
 10.02.2014 OS PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2014 rok
 23.01.2014 Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy maksymalnej 9 MW"
 23.12.2013 OS.76.24-2... Postanowienie Wójta Gm. Udanin dot zajęcia stanowiska poprzez stwierdzenuie, że planowane przedsięwzięcie przebiega etapowo i że nie zmieniły się warunki określone w decyzji nr 1/2009
 04.12.2013 OS. 6220.4... Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanej decyzji Nr OS. 6220.4.D.2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
 04.12.2013 OS. 6220.4... Decyzja w sprawie braku potrzeby przprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa oczyszczalni ściekóe Piekary"
 04.12.2013 OS.6220.4.... Postanowienie w sprawie braku potrzeby przprowadzania oceny oddziaływanuia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa oczyszczalni ściekóe Piekary"
 29.10.2013 OS.6220.4.... Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla "Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Piekarach
 12.09.2013 Decyzja o odstąpieniu od OOŚ - droga powiatowa Ujazd Górny - Jarostów
 12.09.2013 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odstąpieniu od OOŚ - droga Ujazd Górny - Jarostów
 10.09.2013 OS. 6220.3... Postanowienie Wójta Gminy Udanin stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od mostu w Ujeździe Górnym do miejscowości Jarostów”
 08.08.2013 OS.6220.2.... Obwieszczenie o wydaniu decyzji _ Rekultywacja skladowiska Jarosław
 06.08.2013 OS.6220.2... Decyzja środowiskowa - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jarosławiu
 25.07.2013 OS.6220.2.... Postanowienie dot. stwierdzenia braku potrzeby oceny oddziaływania na środowiskao przedsięwzięcia p,.n. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jarosławiu"
 16.07.2013 OS WNIOSKI Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
 12.07.2013 OS. 6220.3... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:„Przebudowie drogi Powiatowej nr 2020D na odcinku od mostu w Ujeździe Górnym do miejscowości Jarostów
 11.07.2013 Decyzja środowiskowa - PSZOK Udanin
 31.05.2013 RAPORT o oddziaływaniu na śodowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych "Udanin II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksym,alnej 9 MW.

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20527