Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.09.2014 271.1.7.14 Przetarg nieograniczony na zadanie:„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
 02.09.2014 ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ujeździe Górnym
 01.09.2014 271.1.5.14 Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
 20.08.2014 271.1.6.14 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów z oprogramowaniem i usługą dostępu do internetu ” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”
 28.07.2014 271.1.4.14 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów z oprogramowaniem ” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”
 10.07.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jarostowie
 10.07.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Lusinie
 27.06.2014 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ujeździe Górnym
 23.06.2014 271.1.3.2014 Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Gminy Udanin
 16.06.2014 271.1.2.2014 Przetarg nieograniczony na zadanie:„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Udaninie, dz. nr 91/3, 92/2, 95,261, 264 obręb Udanin”
 15.05.2014 271.1.1.14 Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki dz. nr 90, 105, 199, 232, 234" - Etap I + KD
 17.02.2014 Przetarg na : Dostawa Oleju Opałowego Lekkiego Do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2014 roku
 06.02.2014 UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA : przetargu nieograniczonego  w  sprawie  udzielenia zamówienia na  Dostawę Oleju Opałowego Lekkiego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2014 roku.
 27.01.2014 Zmiana formularza ofertowego zał. nr 3 do SIWZ - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2014 r.
 22.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Oleju Opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2014 r.
 31.12.2013 OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju napędowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2014 r.
 16.12.2013 Ogłoszenie o przetargu na : dostawe oleju napędowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w 2014 r.
 11.12.2013 Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie na 2014 rok
 28.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA „DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ”
 25.11.2013 ogłoszenie o zamówieniu dostawa paliwa do pojazdów i sprzetu Gminy Udanin w 2014r.

«       1   2   3   4   5   6   7         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 163504