Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.06.2014 271.1.1.14 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie :„Przebudowa drogi gminnej Konary - Dębki dz. nr 90, 105, 199, 232, 234” - Etap I + KD
 27.03.2014 14/2014 Zarzadzenia Nr 14/2014 Wójta Gminy Udanin w sprawie ustalenia w 2014 r.dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty.
 03.03.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II WUJEŹDZIE GÓRNYM W 2014R.
 19.12.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGOW 2014r. DO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
 10.12.2013 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa do pojazdów i sprzętu Gminy Udanin w 2014r.
 09.12.2013 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
 09.10.2013 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lusina dz. nr 527-Gmina Udanin
 25.09.2013 Fn.I.271.1... Informacja dotycząca wyboru oferty na zorganizowanie emisji obligacji komunalnych dla Gminy Udanin
 10.09.2013 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lusina dz. nr 527 -Gmina Udanin
 16.08.2013 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na remont elewacji budynku nr 86B
 07.08.2013 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na modernizację świetlicy wiejskiej w Jarosławiu (docieplenie stropodachu)
 25.07.2013 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont elewacji budynków nr 21 i 86b w Udaninie oraz remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej znajdującej się w budynku 21 w miejscowości Udanin.
 25.07.2013 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w Ujeździe Górnym
 21.06.2013 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i zadospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Udanin
 22.05.2013 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Różana -Drogomiłowice-Gmina Udanin
 05.04.2013 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach -Gmina Udanin
 21.03.2013 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kontynuację zadania pn.: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012.
 21.01.2013 OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę Oleju Opałowego lekkiego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym w roku 2013
 02.01.2013 OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na : „Świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym”.
 21.12.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 23692