Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb PICHOROWICE
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obręb LASEK
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obręb KONARY
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obręb DROGOMIŁOWICE - ŁAGIEWNIKI
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obręb DAMIANOWO
 09.05.2014 OS.671.5.2... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Drogomiłowice-Łagiewniki Śr., Gościsław, Konary, Pichorowice, Pielaszkowice, Ujazd Dolny wraz z ich prognozami oddziaływania na środowisko.
 09.05.2014 OS.671.4.2... Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Damianowo, Lasek, Sokolniki, Ujazd Górny wraz z ich prognozami.
 09.05.2014 OS.671.3.2... Obwieszczenie o zmianach w uchwałach o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Drogomiłowice-Łagiewniki Śr., Gościsław, Konary, Pichorowice, Pielaszkowice, Ujazd Dolny.
 07.02.2014 Obwieszczenie /ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektow miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębow: Damianowo, Dzwigórz, Jarosław, Jarostów, Karnica, Lasek, Sokolniki, Ujazd Górny.
 28.01.2014 OS.671.1.2... Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin o zmianach w uchwałach o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ujazd Górny i Karnica
 12.01.2010 Wzory dokumentów do pobrania
 12.01.2010 Informacje i zawiadomienia z zakresu planowania przestrzennego
 12.01.2010 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 12.01.2010 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 9229