Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.02.2015 271.2.5.15 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na:Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym.”
 16.02.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UDANIN
 16.02.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - RÓŻANA
 16.02.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - PIEKARY
 16.02.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - LUSINA
 12.02.2015 271.2.5.15 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na:Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym.”
 26.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb Jarosław
 16.01.2015 271.1.1.15 OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓWKOMUNALNYCH Z TERENU GMINY UDANIN W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2015 r.
 16.01.2015 Uchwała N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb Gościsław
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb UJAZD GÓRNY
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb UJAZD DOLNY
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb PIELASZKOWICE
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - obręb PICHOROWICE
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obręb LASEK
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obręb KONARY
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obręb DROGOMIŁOWICE - ŁAGIEWNIKI
 13.01.2015 UCHWAŁA N... MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obręb DAMIANOWO
 07.01.2015 OS.6220.2.... Zawiadomienie - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Cicha Woda w ciągu DP2088D w miejscowości Różana, gmina Udanin w obrębie działek nr 285, 264, 167”.
 07.01.2015 OS OGŁOSZENIA / OBWIESZCZENIA z zakresu ochrony środowiska - 2015 r.
 07.01.2015 OS DECYZJE I POSTANOWIENIA WÓJTA GMINY UDANIN z zakresu ochrony środowiska - rok 2015

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 36064