Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.07.2010 ZW 0151/19... Zarządzenie Nr 0151/19/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 17.06.2010 ZW 0151/18... Zarządzenie Nr 0151/18/010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 01.06.2010 ZW 0151/16... zarzadzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
 28.05.2010 ZW 0151/15... Zarządzenie Nr 0151/15/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 27.05.2010 r.
 28.05.2010 ZW 0151/14... Zarządzenie Nr 0151/14/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 25.05.2010 ZW 0151/13... Zarządzenie Nr 0151/13/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 12.05.2010 ZW 0151/12... Zarządzenie Nr 0151/12/2010 Wójta gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 27.04.2010 ZW 0151/11... Zarządzenie Nr 0151/11/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 roku
 27.04.2010 ZW 0151/10... Zarządzenie Nr 0151/10/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych, ponoszonaych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Udanin
 21.04.2010 ZW 0151/9/... zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w 2010 r
 17.03.2010 ZW 0151/8/... Zarządzenie nr 0151/8/2010 Wójta Gminy Udanin z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia kunkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.
 16.03.2010 ZW 0151/7/... Zarządzenie Nr 0151/7/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Udanin za 2009 rok
 09.03.2010 ZW 0151/6/... Zarządzenie Nr 0151/6/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartały 2009 roku
 04.03.2010 ZW 0151/5/... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołania Komisji Odbiorowej robót polegających na rozbiórce budynku mieszkanlnego Piekary 14 wraz ze wzmovnieniem ściany
 03.03.2010 ZW 0151/4/... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości.
 25.02.2010 ZW 0151/3/... Zarządzenie Nr 0151/3/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 09.02.2010 ZW 0151/2/... Zarządzenie Nr 0151/2/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 01.02.2010 ZW 0151/1/... Zarządzenie Nr 0151/1/2010 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 04.01.2010 ZW 0151/58... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie cennika na usługi

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2896