Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.08.2011 ZW Zarządzenie Nr 0050.1.64.2011 Wójta Gminy Udanin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia określonych zadań i struktury systemu wczesnego ostrzegania SWO oraz systemu wykrywania i alarmowania SWA
 12.08.2011 Zarzadzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Udanin w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Damianowo oraz Sołectwa Sokolniki
 02.08.2011 ZW Zarządzenie nr 0050.1.56.2011 Wójta Gminy Udanin z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz konkursu na najciekawsze stoisko wiejskie Gminy Udanin podczas Dożynek Gminnych w dniu 28 sierpnia 2011 r. w Udaninie
 20.07.2011 Zarządzenie w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Udanin
 30.06.2011 Nr 0050.1.... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie powołanie komisji do spraw oszacowania szkód
 28.06.2011 ZW 0050.1.... Zarzadzenie Nr 0050.1.47.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochdoów i wydatków
 28.06.2011 ZW 0050.1.... Zarządzenie Nr 0050.1.43.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budzecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 15.06.2011 ZW Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji uzupełniającej do przedszkola i udziału w projekcie pn. „Nowe Przedszkole w Gminie Udanin” nr POKL.09.01.01-02-026/10 i powołania Komisji Rekrutacyjnej
 01.06.2011 ZW nr 0050... Zarządzenie nr 0050.1.45.2011z dnia 01. 06.2011 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Udanin w celu złożenia informacji w zakresie lokalizacji farm wiatrowych na terenie Gminy Udanin
 27.05.2011 Nr 0050.1.... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie nabycia nieruchomości w Ujeździe Dolnym
 06.05.2011 ZW 0050.1.... Zarządzenie Nr 0050.1.42.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochdów i wydatków
 02.05.2011 ZW 0050.1.... Zarzadzenie Nr 0050.1.41.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania finansowego gminy Udanin za 2010 rok.
 02.05.2011 Zw 0050.1.... Zarządzenie Nr 0050.1.40.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budzetu gminy za I kwartał 2011 roku.
 21.04.2011 0050.1.39.... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.1.39.2011 z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej w Udaninie
 20.04.2011 0050.1.38.... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin Nr 0050.1.38.2011 z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości
 13.04.2011 ZW 0050.1.... Zarzadzenie Nr 0050.1.37.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 01.04.2011 ZW 0050.1.... Zarządzenie Nr 0050.1.36.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie zmian w budzecie gminy w zakresie dochodów i wydatków
 29.03.2011 ZW 0050.1.... Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie nabycia nieruchomości
 29.03.2011 ZW 0050.1.... Zarzadzenie Nr 0050.1.35.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie gminy Udanin informacji o stanie mienia Gminy Udanin za 2010 rok.
 29.03.2011 ZW 0050.1.... Zarządzenie Nr 0050.1.34.2011 Wójta Gminy Udanin w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie za 2010 rok.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3620