Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 23.04.2014 26/2014 Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Sokolniki
 23.04.2014 25/2014 Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lasek
 23.04.2014 24/2014 Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Karnica
 23.04.2014 23/2014 Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Jarostów
 23.04.2014 22/2014 Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Jarosław
 23.04.2014 21/2014 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Dzwigórz
 23.04.2014 20/2014 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Damianowo
 08.04.2014 Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 08.04.2014 r.
 07.04.2014 17/2014 Zarządzenie Nr 17.2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad organizacji roku szkolnego oraz standardów organizacyjnych dla publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Udanin na rok szkolny 2014/2015
 27.03.2014 14/2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 26 marca 2014 r.w sprawie ustalenia w 2014 r. dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty
 26.03.2014 Zarządzenie w sprawie zasad udostępnienia i rozpowszechniania informacji publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informację publiczną, ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej oraz wykonywania usług ksero w Urzędzie Gminy Udanin.
 14.03.2014 12/2014 Zarządzenie Wójta Gminy Udanin w sprawie zbycia nieruchomości
 12.03.2014 11/2014 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin informacji o stanie mienia Gminy Udanin za 2013 rok
 11.03.2014 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 7 marca 2014 r.
 10.03.2014 8/2014 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Udaninie za 2013 rok.
 10.03.2014 7/2014 Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok
 27.02.2014 6/2014 Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 26.02.2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków
 11.02.2014 4/2014 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 04.02.2014 ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2014 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 4 lutego 2014 roku
 23.01.2014 2/2014 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Udanin z dnia 23.01.2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3553