Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.05.2013 OS.6220.6.... Obwieszczenie @Wójta Gminy Udanin odnośnie przystąpienie do OOŚ - Budowa zespołu elektrowni wiatrowych "Udanin II'' wraz z infrastrukturą towarzyszącąo łącznej mocy 9 MW
 28.05.2013 OS .6220.6... zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 9 MW”
 27.05.2013 OS.6220.6.... Postanowienie Wojta Gminy Udanin o podjęciu zawieszonego postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II wraz z infrastrukturą towarzysząca o łącznej mocy 9 MW"
 22.05.2013 OS. 6220.1... Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzaięcia pn. "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunaln6ych w Udaninie"
 11.04.2013 OS.6220.6.... Postanowienie o zawieszaniu postępowania dla inwestycji polegającej na „Budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 9 MW
 03.04.2013 SKOP 4136/... Postanowienie SKO we Wrocławiu utrzymujące w mocy zaskarżone Postanowienie Wójta Gminy Udanin stwierdzającego obowiązek oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajcego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II wraz z infrastrukturą towarzyszącą o max. mocy 9 MW oraz określającego zakres raportu ( OS.6220.6.2012)
 01.03.2013 INFORMACJA O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA GRUNTY WŁASNE I SĄSIEDNIE
 24.01.2013 OS Wniosek dla przedsiębiorców o udzielenie zezwolenia w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalar ni zwłok zwierzęcych i ich części
 23.01.2013 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW za I półrocze 2013 r.
 04.01.2013 OS PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE - 2013 rok
 14.12.2012 OS. 2220.5... Obwieszczenie o zmianie decyzji Nr OS 7624.2.D.10.2012
 14.12.2012 OS.2220.5a... Decyzja zmieniająca decyzję Nr OS.7624.2.D.10.2012 Wójta Gminy Udanin
 14.12.2012 OS.6220.5.... Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu adm. Stowarzyszenia SW Udanin
 27.11.2012 ZUK/6934/2... Zawiadomienie o terminie odbioru odpadów surowców wtórnych
 21.11.2012 OS.2220.5.... Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w spr zmiany decyzji dopt. budowy i przebudowy dróg dojazowych do zespołu elektrowni wiatrowych Udanin
 20.11.2012 Os. 6220.6... Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydanie postanowienia o raporcie w spr budowy zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II
 03.10.2012 OS.2220.5.... Postanowienie dot. stwierdzenia braku potrzeby przeprowadz. oceny oddziaływania do Budowy i przebudowy dróg dojazdowych - zmiana decyzji Wójta Gminy Udanin
 03.10.2012 OS.2220.5.... Postanowienie dot. stwierdzenia braku potrzeby przeprowadz. oceny oddziaływania do Budowy i przebudowy dróg dojazdowych - zmiana decyzji Wójta Gminy Udanin
 03.10.2012 SKO 4136/1... Decyzja SKO Nr 4136)10)12 z dnia 13.09.2012 r. utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Udanin Nr 1/2009
 24.09.2012 Obwieszczenie decyzja GPZ Konary

«       1   2   3   4   5   6   7   8         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20425