Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.12.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju napędowego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
 20.12.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
 12.12.2012 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i sprzętu Gminy Udanin
 12.11.2012 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000zł
 24.10.2012 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
 18.10.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert -Dostawa ciągnika rolniczego wraz z beczkowozem
 17.10.2012 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej w m. Pielaszkowice - gmina Udanin
 12.10.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na „Świadczenie usług transportu posiłków do Przedszkola Samorządowegow Ujeździe Górnym”
 20.09.2012 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Pielaszkowice –gmina Udanin
 22.08.2012 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na rekultywację składowiska odpadów stałych w miejscowości Jarosław - gmina Udanin -etap I
 20.08.2012 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup autobusu szkolnego
 06.08.2012 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont świetlicy wiejskiej w Damianowie- wymiana wewnętrznejinstalacji elektrycznej.
 31.07.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE
 12.07.2012 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont dachu świetlicy i biblioteki w m. Konary
 05.07.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko -ORLIK 2012
 15.06.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę bankową budżetu gminy Udanin i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2012-2012
 06.06.2012 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową osiedla w miejscowości Udanin
 19.04.2012 unieważnienie postępowania na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową osiedla w miejscowości Udanin.
 02.04.2012 271.1.2.12 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową osiedla w miejscowości Udanin
 15.02.2012 271.1.1.12 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na organizację wycieczek edukacyjnych jedno i kilkudniowych dla uczniów Gimnazjum im. JP II w Ujeździe Górnym w ramach programu Daj sobie szansę

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 23690