Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY W UDANINIE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.07.2013 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - PSZOK Udanin
 31.05.2013 OS. 6220.6... Obwieszczenie Wójta Gminy Udanin w sprawie przystąpienia do OOŚ dla przedsięwzięci "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych "Udanin II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocymaksymalnej 9 MW"
 28.05.2013 OS. 6229.6... Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych "UdaninII" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 9 MW".
 11.04.2013 OS.6220.6.... Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawie4szenia postępowania Postanowienie o zawieszaniu postępowania dla inwestycji polegającej na „Budowie zespołu elektrowni wiatrowych „Udanin II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy maksymalnej 9 MW
 03.04.2013 SKO 4136/1... Postanowienie SKO we Wrocławiu utrzymujące w mocy zaskarżone Postanowienie Wójta Gminy Udanin stwierdzającego obowiązek oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajcego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Udanin II wraz z infrastrukturą towarzyszącą o max. mocy 9 MW oraz określającego zakres raportu ( OS.6220.6.2012)
 18.12.2012 Nr OS 6220... Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Nr OS 6220.6.2012
 18.12.2012 Nr 6220.6... Postanowienie Wójta Gminy Udanin dot. stwierdzenia obowiązku OOŚ i sporządzenia raportu
 14.12.2012 OS. 2220.5... Obwieszczenie o zmianie decyzji Nr OS. 7624.2.D.10.2012
 14.12.2012 OS. 2220.5... Decyzja w sprawie zmiany decyzji Nr OS. 7624.2.D.10.2012
 14.12.2012 OS.6220.5.... )Postanowienie o dpopuszczeniu Stow3arzyszenia SW Udanin do udziału w posrępowaniu
 21.11.2012 OS.2220.5.... Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w spr zmiany decyzji dopt. budowy i przebudowy dróg dojazowych do zespołu elektrowni wiatrowych Udanin
 20.11.2012 OS.6220.6.... Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przsed wydaniem postanowiebnia w spr. raportu dot. budowy zespołu siłowni wiatrowych II
 03.10.2012 SKO 4136/1... Decyzja SKO Nr 4136)10)12 z dnia 13.09.2012 r. utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Udanin Nr 1/2009
 02.10.2012 OS. 6220.6... Obwieszczenie - zawiadomienie - dot. Budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Udanin II" wraz z infrastrukturą towarzyszącąm o łacznej mocy 9 MW
 24.09.2012 Obwieszczenie decyzja GPZ Konary
 27.06.2012 OS.6220.4.... Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa zakładu kamieniarskiego przy projektowanym budynku mieszkalnym realizowanym na działce nr 34 w obrębie Udanin
 12.06.2012 OS.6220.2.... Obwieszczenie zawiadomienie o wsczęciu postępowania - Budowa stacji elekgtroenergetycznej 110/30 kV GPZ "Udanin" z wyprowadzeniami liniowymi 110 kV i infrastrukturą towarzyszącą
 12.06.2012 OS.7624.2.... Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na zadanie: " Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do zespołu elektrowni wiatrowych UDANIN na terenie Gminy Udanin
 28.03.2012 OS.7624-2/... Obwieszczenie Wójta Gm. Udanin o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowy i przebudowy dróg dojazdowych do zesopłu elektrowni wiatrowych UDANIN
 20.03.2012 Decyzja SKO we Wrocławiu o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Udanin z dnia 30 listopada 2009 r. Nr 1/2009

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 10377